Polisa bez Granic

„Jestem eksporterem. Sprzedaję na odległych rynkach i chcę zabezpieczyć się przed brakiem płatności za dostarczony produkt".

Działalność na odległych lub niestabilnych rynkach jest obarczona dodatkowym ryzykiem. Polisa bez Granic zabezpiecza Twoją firmę nie tylko przed skutkami typowych w handlu zdarzeń, takich jak niewypłacalność kontrahenta, ale także przed skutkami zdarzeń politycznych i działania tzw. siły wyższej, które mogą uniemożliwić realizację płatności.

Co zyskujesz?

Ubezpieczenie należności od kontrahentów z aż 160 krajów w ramach jednego rozwiązania, w tym rynków, na które inne towarzystwa ubezpieczeniowe nie udzielają ochrony.

Najszerszy na rynku zakres ochrony ubezpieczeniowej: ubezpieczenie ryzyka handlowego, ryzyka politycznego, siły wyższej (w tym pandemii), a także braku płatności przez podmiot publiczny.

Ubezpieczenie sprzedaży prowadzonej przez Twoje spółki zależne zarejestrowane w innych krajach.

Bezpłatną i skuteczną windykację ubezpieczonych należności: nie musisz sam dochodzić przeterminowanych należności od zagranicznych kontrahentów - zajmą się tym nasi specjaliści.

Wygodny sposób zawarcia i obsługi umowy online: możesz podpisać umowę ubezpieczenia  wykorzystując podpis elektroniczny, zarządzać polisą za pomocą portalu klienta i otrzymywać dokumenty elektronicznie.

Sam wybierasz kontrahentów, od których KUKE ubezpiecza Twoje należności. Masz możliwość ubezpieczenia sprzedaży nawet do pojedynczego kontrahenta.

Brak wymogu polskiego pochodzenia eksportowanych produktów i usług. 

Elastyczne dopasowanie warunków umowy ubezpieczenia do Twoich potrzeb, w tym możliwość wykupienia dodatkowego limitu kredytowego Ochrona+.

Ubezpieczenie ryzyka produkcji, czyli kosztów realizacji zamówienia, jeśli tylko tego potrzebujesz.

Odnawialny limit kredytowy: spłata należności objętych limitem zapewnia ochronę ubezpieczeniową dla kolejnych należności, aż do momentu wypłaty odszkodowania. 

Niski, 5-procentowy udział własny.

Płatność za faktyczną sprzedaż: składka naliczana jest miesięcznie od wartości zrealizowanych obrotów z kontrahentem.

Bezpłatną ocenę ryzyka Twoich kontrahentów i ich monitoring.

Poprawę płynności finansowej Twojej firmy: ubezpieczenie może posłużyć jako zabezpieczenie faktoringu aby szybciej pozyskać środki od kontrahenta.

Zwiększenie wiarygodności Twojej firmy przed bankami i instytucjami finansowymi, co przekłada się na lepsze warunki finansowania działalności eksportowej.

Jakie kraje obejmuje Polisa bez Granic?

Ubezpieczamy należności handlowe od kontrahentów ze 160 krajów. Zobacz pełną listę krajów.

Jak to działa?

Krok 1: Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta
Składasz wniosek o ubezpieczenie i wskazujesz wysokość limitu kredytowego dla kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenia. Nasz zespół analityków przeprowadza ocenę wiarygodności płatniczej odbiorcy.

Krok 2: Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki
Po pozytywnej ocenie wiarygodności płatniczej kontrahenta podpisujesz z nami umowę ubezpieczenia i co miesiąc płacisz składkę ubezpieczeniową liczoną od zrealizowanego obrotu, która jest jedynym kosztem ponoszonym przez Twoją firmę w całym okresie obowiązywania polisy. W przypadku braku obrotu z ubezpieczonym kontrahentem bądź niezgłoszenia obrotu, pobierana jest składka minimalna. W każdej chwili, gdy tego potrzebujesz, za dodatkową opłatą możesz skorzystać z dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej (limitu Ochrona+ lub ubezpieczenia ryzyka produkcji).

Krok 3: Sprzedaż towaru lub usługi i płatność od kontrahenta
Dostarczasz towar kontrahentowi lub realizujesz na jego rzecz usługę.

Finansowanie kontraktu (opcjonalnie)
Możesz uzyskać finansowanie Twojego kontraktu wykorzystując do tego faktoring (w KUKE Finance lub u innego faktora) i użyć Polisy bez Granic jako zabezpieczenia dla faktora. Dzięki faktoringowi uwolnisz gotówkę zamrożoną w fakturach i szybciej otrzymasz środki na swoim koncie.

Krok 4: Windykacja
W przypadku nieotrzymania od kontrahenta płatności w terminie wskazanym w kontrakcie lub na fakturze, zwracasz się do nas o podjęcie działań windykacyjnych wobec opóźniającego się odbiorcy.

Krok 5: Wypłata odszkodowania
Gdy działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów wypłacamy odszkodowanie.

Jakie są warunki współpracy?

  • Maksymalny termin odroczenia płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę nie może przekroczyć dwóch lat. W przypadku towarów rolnych (zgodnie z klasyfikacją WTO) maksymalny okres kredytu kupieckiego wynosi 540 dni. 
  • Wstępną kalkulację składki ubezpieczeniowej możesz sprawdzić za pomocą kalkulatora.

Pliki do pobrania

wniosek_polisa_bez_granic.pdf
Wniosek o ubezpieczenie
zalacznik_do_wniosku_o_ubezpiecznie_pbg.pdf
Załącznik do wniosku o ubezpieczenie (informacja o kontrahencie)
zalacznik_do_wniosku_o_ubezpieczenie_pbg_tabela_zbiorcza.xls
Załącznik do wniosku o ubezpieczenie (informacje o kontrahentach - tabela zbiorcza)
owu_polisa_bez_granic.pdf
Polisa bez Granic - ogólne warunki ubezpieczenia
onepager_polisa_bez_granic.pdf
Polisa bez Granic - onepager