Na start - Europolisa

„Moja firma rozpoczyna działalność handlową i chcę zabezpieczyć się przed ryzykiem braku płatności od kontrahenta.”

Europolisa to ubezpieczenie należności handlowych przeznaczone dla firmy rozpoczynającej działalność handlową lub prowadzącą ją na niewielką skalę. Brak płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę może oznaczać dla przedsiębiorstwa na starcie działalności biznesowej problemy z utrzymaniem płynności finansowej, a co za tym idzie, brak możliwości realizacji kolejnych kontraktów. Europolisa to rozwiązanie, które chroni firmę przed ryzykiem nieotrzymania płatności za fakturę zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dzięki Europolisie Ty możesz zająć się pozyskiwaniem nowych kontraktów. My zapewnimy Twojemu biznesowi bezpieczeństwo.

Jakie są warunki współpracy?

Aby skorzystać z ubezpieczenia Europolisa wystarczy, że Twoja firma sprzedaje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim) oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. wysokość obrotu zrealizowanego w kredycie kupieckim w ostatnich 12 miesiącach do wszystkich kontrahentów krajowych nie przekroczyła 5 mln złotych
  2. wysokość obrotu zrealizowanego w kredycie kupieckim w ostatnich 12 miesiącach do wszystkich kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 1 mln euro
  3. wysokość obrotu zrealizowanego w kredycie kupieckim w ostatnich 12 miesiącach do wszystkich kontrahentów krajowych nie przekroczyła 5 mln złotych oraz do wszystkich kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 1 mln euro

Koszty ubezpieczenia możesz sprawdzić za pomocą kalkulatora.

Jakie kraje obejmuje Europolisa?

Ubezpieczamy należności handlowe od kontrahentów z 35 krajów europejskich, w tym Polski.

Andora Holandia Portugalia
Austria Irlandia Republika Czeska
Belgia Islandia Rumunia
Bułgaria Liechtenstein San Marino
Chorwacja Litwa Słowacja
Cypr Luksemburg Słowenia
Dania Łotwa Szwajcaria
Estonia Malta Szwecja
Finlandia Monako Węgry
Francja Niemcy Wielka Brytania
Grecja Norwegia Włochy
Hiszpania Polska  

 

Jak to działa?

Krok 1: Ocena wiarygodności płatniczej kontrahenta
Firma wypełnia wniosek o ubezpieczenie i wskazuje wysokość limitu kredytowego dla kontrahenta zgłoszonego do ubezpieczenie. Nasz zespół analityków przeprowadza ocenę wiarygodności płatniczej odbiorcy.

Krok 2: Zawarcie umowy ubezpieczenia i zapłata składki
Po pozytywnej ocenie wiarygodności handlowej kontrahenta firma podpisuje z nami umowę ubezpieczenia i dokonuje zapłaty składki ubezpieczeniowej. Umowa obowiązuje przez okres 12 miesięcy. Składka płatna przy zawarciu umowy jest jedynym kosztem ponoszonym przez firmę w całym okresie obowiązywania polisy.

Krok 3: Sprzedaż towaru lub usługi i płatność od kontrahenta
Firma dostarcza towar kontrahentowi lub realizuje na jego rzecz usługę. Kontrahent dokonuje płatności w terminie wskazanym w kontrakcie lub na fakturze.

Krok 4: Windykacja
W przypadku nieotrzymania od kontrahenta płatności w ustalonym terminie firma zwraca się do nas o podjęcie działań windykacyjnych wobec opóźniającego się odbiorcy.

Krok 5: Wypłata odszkodowania
W przypadku gdy działania windykacyjne nie przyniosą oczekiwanych efektów wypłacamy firmie należne jej odszkodowanie.

Zalety ubezpieczenia należności Europolisa

  • Zabezpieczamy firmę przed nieotrzymaniem płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę.
  • Umożliwiamy ubezpieczenie pojedynczego odbiorcy lub pojedynczej transakcji.
  • Uproszczone procedury ubezpieczeniowe dostosowane są do działalności firmy rozpoczynającej działalność handlową.
  • Ubezpieczenie obejmuje zasięgiem większość rynków europejskich oraz Polskę.
  • Składka jest jedynym kosztem ubezpieczenia, bez dodatkowych opłat oceniamy wiarygodność handlową kontrahentów i windykujemy ubezpieczone należności.

Pliki do pobrania

wniosek_eurpolisa.pdf
Wniosek o ubezpieczenie
wniosek_europolisa_zalacznik.docx
Informacja o kontrahencie (załącznik do wniosku o ubezpieczenie)
owu_europolisa_styczen_2016.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia