Gwarancje płatnicze i spłaty kredytu dla eksporterów

Gwarancja spłaty zobowiązań związanych z dostawami do produkcji przeznaczonej na eksport

Gwarancja zabezpiecza spłatę zobowiązań eksportera wobec jego dostawców zarówno krajowych jak i zagranicznych. Eksporter dokonując zakupu dostaw lub usług może dzięki gwarancji KUKE uzyskać korzystniejsze warunki płatności, w szczególności odroczenie płatności (kredyt kupiecki), od swojego dostawcy i zabezpieczyć płatność w wysokości 80 proc. swojego zobowiązania gwarancją KUKE.

Korzyści:

 • Gwarancja daje polskiemu eksporterowi możliwości uzyskania korzystnych warunków płatności, np. długiego kredytu kupieckiego, dzięki czemu obniża swoje koszty.
 • Dostawca eksportera uzyskuje pewność otrzymania zapłaty za przesłane komponenty czy materiały.
 • Eksporter zyskuje doskonałe narzędzie do negocjowania dostaw na lepszych warunkach finansowych z partnerami z całego świata, w tym z Polski.
 • Jeśli zagraniczny dostawca preferuje gwarancję znanego sobie lokalnego banku, KUKE może regwarantować takie transakcje, zabezpieczając zobowiązanie eksportera.

Gwarancja spłaty zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw w związku z produkcją przeznaczoną na eksport

Gwarancja zabezpiecza spłatę zobowiązań eksportera wobec instytucji finansujących faktury, w szczególności firm faktoringowych, wystawiane przez dostawców eksportera.

Korzyści:

 • Poprawa płynności eksportera poprzez wydłużenie terminu spłaty zobowiązań, gdy za wystawioną z 14-dniowym terminem płatności fakturę zapłaci instytucja finansowa, a eksporter ureguluje mu tę kwotę np. po 60 dniach.

Gwarancja spłaty kredytu finansującego kontrakt eksportowy

Gwarancja zabezpiecza terminową spłatę krótkoterminowego kredytu udzielonego na realizację kontraktu eksportowego, w przypadku, gdyby eksporter nie spłacił w wymaganym terminie części lub całości kredytu wraz z odsetkami, prowizjami oraz innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej. Kredyt udzielny przez bank nie może przekraczać okresu 2 lat (licząc łącznie okres wypłat i okres spłaty kredytu). Gwarancja udzielana jest na zlecenie eksportera na rzecz banku finansującego kontrakt eksportowy.

Korzyści:

 • Umożliwia eksporterowi uzyskanie krótkoterminowego finansowania na realizację kontraktu eksportowego.
 • Oferujemy możliwość udzielenia gwarancji do 80 proc. kwoty zobowiązania eksportera wobec banku.
 • W relacjach z bankami eksporter uzyskuje możliwość znacznego zwiększenia kwoty dostępnego finansowania - gwarancje KUKE obniżają bowiem o 80 proc. wykorzystanie limitu bankowego przyznanego eksporterowi.

Jakie są warunki współpracy?

 • Współpraca odbywa się w oparciu o limit lub na zasadach indywidualnych.
 • Z gwarancji w oparciu o limit mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykażą, że ich dotychczasowa działalność jest związana z eksportem. Oznacza to, że na przestrzeni trzech z pięciu ostatnich lat przychody z eksportu stanowiły średnio co najmniej 20 proc. łącznych przychodów. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działałność dopiero przez okres trzech lat, będzie on zobowiązany wykazać taki udział eksportu w sprzedaży w początkowych trzech latach.  KUKE ocenia wiarygodność przedsiębiorstwa i przyznaje mu limit, do którego wysokości będą mogły być wystawiane wszystkie trzy rodzaje gwarancji. Limit będzie ustalany na okres jednego roku, po którym nastąpi weryfikacja spełnienia kryteriów. 
 • W przypadku gdy przedsiębiorca nie spełnia kryterium limitowego ma możliwość uzyskania gwarancji na zasadach indywidualnych dla zabezpieczenia finansowania i dostaw dla konkretnego kontraktu eksportowego.
 • Wszystkie trzy rodzaje gwarancji pokrywają do 80 proc. zobowiązań eksportera, a okres spłaty zobowiązań zabezpieczonych gwarancjami nie może przekraczać 719 dni.

Pliki do pobrania

gw_wniosek_o_umowe_generalna_kont_os_plat.pdf
Wniosek o zawarcie umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych/gwarancji związanych z ochroną środowiska/gwarancji płatniczych
gw_wniosek_platnicza_gen.pdf
Wniosek o udzielenie gwarantowanej przez Skarb Państwa gwarancji płatniczej w ramach Umowy Generalnej
gw_wniosek_platnicza_ind.pdf
Wniosek o udzielenie gwarantowanej przez Skarb Państwa gwarancji płatniczej w ramach Umowy Indywidualnej
gw_informacja_wlasna_o_wnioskodawcy.pdf
Informacja własna o wnioskodawcy