Gwarancja środowiskowa

„Prowadzę działalność, która może być szkodliwa dla środowiska. Mój kontrahent wymaga ode mnie dodatkowych zabezpieczeń.”

Gwarancja środowiskowa jest odpowiedzią na potrzeby firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska. Aby sprostać ustawowym wymogom prawnym muszą one przedstawić odpowiednie zabezpieczenia finansowe.

Dla kogo?

Gwarancja środowiskowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą potencjalnie szkodliwą dla środowiska, np. dla:

 • firm pozyskujących surowce wtórne (recykling)
 • firm zajmujących się transgranicznym przemieszczaniem odpadów
 • zakładów gospodarki komunalnej zarządzających wysypiskami odpadów
 • hodowli drobiu i ubojni
 • elektrowni
 • zakładów chemicznych

O gwarancję środowiskową ubiegać się może:

 • osoba prawna
 • jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Jakie są warunki współpracy?

 • Gwarancja środowiskowa udzielana jest na wniosek Twojej firmy, od której wymagane jest złożenie zabezpieczenia majątkowego roszczeń organu ochrony środowiska z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku powstałych w wyniku niewywiązania się przez Twoją firmę z obowiązków określonych w pozwoleniu na wykonywanie działalności.
 • Okres obowiązywania gwarancji wynosi 3 lata z możliwością odnowienia na kolejne okresy (wymaga to jednak ponownej oceny ryzyka Twojej firmy). Parametry gwarancji ustalane są indywidulanie.

Jakie rodzaje gwarancji środowiskowych udzielamy?

 • Gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie wymagane  art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie wymagane art. 125 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie wymagane art. 187 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
 • Gwarancji ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie wymagane art. 20 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów i art. 6 rozporządzenia nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Jak uzyskać gwarancję środowiskową?

Krok 1: Złożenie wniosku o umowę generalną lub wniosku o gwarancję
W ramach zawartej umowy generalnej składasz wniosek o udzielenie gwarancji związanej z ochroną środowiska. Do wniosku dołączasz wymagane dokumenty i oświadczenia wskazane we wniosku.

Krok 2: Pozytywna ocena ryzyka
KUKE weryfikuje ryzyko. W przypadku negatywnej oceny ryzyka KUKE może odmówić udzielenia gwarancji.

Krok 3: Podpisanie umowy zlecenia udzielenia gwarancji, ustanowienie zabezpieczeń wymaganych przez KUKE oraz zapłata składki
Podstawowym zabezpieczeniem wszelkich roszczeń KUKE wobec Twojej firmy jest weksel in blanco. W określonych sytuacjach KUKE może żądać dodatkowego zabezpieczenia. Przed otrzymaniem gwarancji opłacasz bezzwrotną składkę. Jest to warunek wydania gwarancji. Wynagrodzenie dla KUKE płatne jednorazowo za okres gwarancji.

Krok 4: Negocjacje warunków gwarancji i udzielenie gwarancji
Treść gwarancji podlega negocjacji. Ostateczne warunki gwarancji akceptuje Twój kontrahent. KUKE przekazuje gwarancję Tobie i Twojemu kontrahentowi (odbiór osobisty, przesyłka kurierska).

Pliki do pobrania

gw_wniosek_o_umowe_generalna.pdf
Wniosek o zawarcie umowy generalnej
gw_wniosek_o_gwrancje_w_ramach_umowy_generalnej.pdf
Wniosek o udzielenie gwarancji środowiskowej w ramach umowy generalnej
gw_informacja_wlasna_o_wnioskodawcy.pdf
Informacja własna o wnioskodawcy / konsorcjancie / poręczycielu
gw_oswiadczenie_majatkowe.pdf
Oświadczenie o stanie majątkowym osoby fizycznej