Zabezpieczenie kredytu bankowego

„Chcę wykorzystać polisę ubezpieczenia należności jako zabezpieczenie kredytu bankowego.”

Starasz się w banku o przyznanie kredytu na rozwój działalności Twojej firmy? Polisa ubezpieczenia należności handlowych może być wykorzystana jako zabezpieczenie kredytu.

Ubezpieczenie ryzyka związanego z nieotrzymaniem przez firmę należności zarówno w kraju, jak i za granicą, daje możliwość dokonania cesji praw do przyszłych odszkodowań z umowy ubezpieczenia na rzecz banku. Cesja tych praw może stanowić zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank na finansowanie sprzedaży. Dodatkowo, fakt posiadania przez przedsiębiorstwo polisy ubezpieczenia należności pozytywnie wpływa na ocenę wiarygodności kredytowej prowadzonej przez bank, ponieważ świadczy o istnieniu procesu zarządzania należnościami w firmie.

Cesja praw z polisy ubezpieczenia należności może być również wykorzystana jako zabezpieczenie faktoringu.

Schemat działania