Finansowanie kontraktu eksportowego

Co mówią eksporterzy?

Nasza firma jest producentem linii technologicznych. Produkcja takiej linii zajmuje co najmniej kilka miesięcy, często są linie projektowane na potrzeby konkretnego odbiorcy. Zazwyczaj oczekujemy wysokiej przedpłaty. Jednak takie rozwiązanie uniemożliwiają nam rozwój sprzedaży. Zdarza się także, że potencjalni kontrahenci wskazują na oferowane przez konkurencję 5-letni kredyty na zakup takich urządzeń. Zastanawiam się jak połączyć bezpieczeństwo zapłaty z takim oczekiwaniem ze strony kontrahenta.”

„Produkowane przez naszą firmę maszyny i urządzenia spełniają wymogi międzynarodowego przetargu dużej firmy z Bałkanów. Wartość potencjalnego zamówienia jest znaczna. Chcielibyśmy wziąć w nim udział, jednak jednym z warunków przetargu jest przedstawienie, oprócz oferty na dostawy, także oferty na finansowanie na okres 7 lat. Szukamy więc takiego rozwiązania, które nam to umożliwi.”

„Jesteśmy firmą budowlaną. Profil naszej działalności obejmuje usługi budowlano-remontowe, ale także usługi generalnego wykonawstwa. Uczestniczyliśmy w misjach gospodarczych do Iranu i krajów afrykańskich. Rynki te mają bardzo duże potrzeby np. w zakresie budowy infrastruktury, które nasza firma może wypełnić. Wszyscy potencjalni zamawiający mówią jednak o ECA financing i kredytach eksportowych na okres realizacji kontraktu plus 10-12 lat. Pozyskanie takich kontraktów wymaga wsparcia ze strony wyspecjalizowanych instytucji państwowych.”

Ubezpieczenie kredytu dla nabywcy

Eksport dóbr inwestycyjnych, takich jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne, środki transportu lub realizacja gotowych obiektów „pod klucz”, wiąże się często z oczekiwaniem ze strony potencjalnych kontrahentów o uzupełnienie oferty eksportera także ofertą na długoterminowe finansowanie. W warunkach rosnącej konkurencji coraz częściej to nie cena, jakość czy wiarygodność wykonawcy decyduje o wyborze oferty, ale właśnie zapewnienie finansowania. Rozwiązaniem jest ubezpieczenie kredytu eksportowego w formule kredytu dla nabywcy.

Kredyt dla nabywcy to kredyt udzielany przez bank eksportera wskazanemu importerowi na zakup towarów lub usług realizowanych w ramach kontraktu eksportowego. Transze kredytu są wypłacane na rzecz polskiego eksportera, po przedstawieniu z góry określonych dokumentów potwierdzających realizację zobowiązań kontraktowych. Następnie kredyt, po zakończeniu realizacji dostaw lub usług, jest spłacany przez importera z wydłużonym terminem spłaty. Maksymalny, dopuszczalny okres spłaty zależy od rodzaju projektu finansowanego z ubezpieczeniem średnio wynosi 5-10 lat. Dzięki temu narzędziu, oferta na dostawy jest przedstawiana łącznie z ofertą na finansowanie.

Więcej informacji: www.kuke.com.pl/dla-bankow/kredyt-dla-nabywcy

Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu

W ramach Programu Bank Gospodarstwa Krajowego udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy, po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów. Finansowanie udzielane zagranicznym kredytobiorcom objęte jest ochroną KUKE, która ubezpiecza je od ryzyka politycznego i handlowego. BGK oferuje również polskim eksporterom kredyty na realizację kontraktów eksportowych.

Więcej informacji: www.kuke.com.pl/program-finansowe-wspieranie-eksportu