Faktoring

"Chcę szybko uzyskać środki finansowe na rozwój mojej firmy."

Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną i zaoferować odbiorcom dłuższe terminy płatności, bez pogarszania własnej płynności i obciążania bilansu?

Faktoring to rozwiązanie, które poprawi płynność finansową Twojej firmy i zapewni finansowanie jej bieżącej działalności bez konieczności zaciągania dodatkowych zobowiązań w postaci kredytu.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową od przedsiębiorstwa należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki temu Twój biznes uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury.

Faktoring to usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Dlaczego faktoring?

Poprawia płynność finansową firmy. Faktoring dostarcza przedsiębiorstwu natychmiastowego zastrzyku gotówki poprzez uwolnienie środków zablokowanych w niezapłaconych fakturach.

Oszczędza czas i redukuje koszty związane z zarządzaniem należnościami. Faktoring pozwala uwolnić się od pracochłonnych i uciążliwych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności. Zadania te przejmuje na siebie faktor, a firma może się skoncentrować na swojej podstawowej działalności.

Zwiększa bezpieczeństwo współpracy z odbiorcami. Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorców firmy.

Łatwo dostępna forma finansowania. W porównaniu z tradycyjnymi formami finansowania krótkoterminowego, takimi jak kredyt obrotowy, faktoring nie wymaga od firmy przedstawiania zabezpieczeń materialnych. W faktoringu obowiązują również elastyczne procedury przyznawania finansowania i szybka dostępność środków pieniężnych.

Nie obciąża bilansu firmy w przeciwieństwie np. do kredytu obrotowego (dotyczy faktoringu pełnego).

Pozwala na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, które może zaoferować odbiorcom konkurencyjne terminy płatności przy zachowaniu optymalnej płynności finansowej.

Faktoring w KUKE Finance

W marcu 2014 roku powołaliśmy do życia spółkę faktoringową KUKE Finance. Celem działalności spółki jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Więcej informacji o KUKE Finance dostępnych jest na stronie internetowej www.kuke-finance.pl.

Dla firm, które korzystają, lub zamierzają korzystać z ubezpieczenia należności handlowych oferowanych przez KUKE przygotowaliśmy rozwiązanie stanowiące połączenie faktoringu i ubezpieczenia należności. Dzięki naszej usłudze zapewnisz swojej firmie kompleksowy pakiet zarządzania należnościami obejmujący finansowanie, administrowanie, monitoring i windykację należności, a także ochronę przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Więcej informacji na stronie www.kuke-finance.pl/faktoring-z-polisa-kuke.

Jak działa faktoring w KUKE Finance?

Krok 1: Sprzedaż towaru lub usługi i wystawienie faktury.
Firma (faktorant) dostarcza towar kontrahentowi lub wykonuje na jego rzecz usługę. Następnie wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności i przesyła do KUKE Finance (faktora) informację o wystawionej fakturze za pośrednictwem dedykowanego dla klientów systemu online – KUKE Finance Faktor.

Krok 2: Wypłata gotówki i monitoring należności.
Natychmiast po zaksięgowaniu należności KUKE Finance wypłaca klientowi zaliczkę w wysokości do 90% wartości faktury brutto. Na tym etapie KUKE Finance nie pobiera żadnej opłaty operacyjnej. Należność jest monitorowana przez KUKE Finance do momentu jej spłaty przez kontrahenta.

Krok 3: Płatność od kontrahenta i rozliczenie należności.
Kontrahent dokonuje płatności na rzecz KUKE Finance, która wypłaca klientowi pozostałą część należności.

Krok 4: Naliczenie kosztów faktoringowych
KUKE Finance nie potrąca kosztów związanych z realizacją umowy z konta faktoringowego klienta. Opłaty naliczane są na podstawie oddzielnej faktury z terminem płatności 14 dni.