Leasing Leasing

Ubezpieczenie leasingu finansowego w transakcjach eksportowych

Nasze ubezpieczenie chroni firmę leasingową  przed ryzykiem braku spłat rat leasingowych przez zagranicznego leasingobiorcę.

Jakie są warunki współpracy?

 • Ubezpieczenie skierowane jest do instytucji dokonujących leasingu finansowego polskich towarów dostarczanych przez polskich przedsiębiorców.
 • Przedmiotem ubezpieczenia są należność główna wraz z marżami i innymi opłatami przysługującymi instytucji finansującej na podstawie umowy leasingu finansowego gdzie spłata rat leasingowych wynosi 2 lub więcej lat. Możemy objąć ochroną ubezpieczeniową również kwotę przeznaczoną na finansowanie składki ubezpieczeniowej.
 • Ubezpieczenie dotyczy ryzyka kredytu, to jest ryzyka istniejącego po oddaniu przedmiotu leasingu do używania zagranicznemu leasingobiorcy. Ubezpieczający ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową od ryzyka braku spłaty rat leasingowych dokonywanych na mocy zawartej umowy leasingowej.
 • Ubezpieczeniu podlegają zdarzenia spowodowane urzeczywistnieniem się ryzyka handlowego  oraz ryzyka politycznego.
 • Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD.

Zalety ubezpieczenia leasingu finansowego

 • Umożliwiamy instytucji finansowej bezpieczną realizację leasingu finansowego.
 • Umożliwiamy ubezpieczenie rat leasingowych z terminem płatności 2 i więcej lat, zapewniające bezpieczeństwo transakcjom realizowanym na rynkach zagranicznych
 • Ochrona dotyczyć może blisko 200 krajów świata, zgodnie z aktualną polityką udzielania ochrony ubezpieczeniowej z wsparciem Skarbu Państwa.
 • Pokrycie do 100% ubezpieczonych należności.
 • Promesa ubezpieczenia na okres 6 miesięcy.
 • Wypłata  odszkodowania w walucie umowy leasingu finansowego.
 • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
 • Zapewniamy warunki ubezpieczenia dostosowane do międzynarodowych standardów określonych przez OECD oraz Unię Europejską.

Pliki do pobrania

leasing_zalacznik_nr_1.docx
Załącznik nr 1 do wniosku o ubezpieczenie
leasing_zalacznik_nr_2.docx
Załącznik nr 2 do wniosku o ubezpieczenie
leasing_zalacznik_nr_3.docx
Załącznik nr 3 do wniosku o ubezpieczenie
owu_kredyt_dla_nabywcy_leasingobiorca_prywatny.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (leasingobiorca prywatny)
owu_kredyt_dla_nabywcy_leasingobiorca_publiczny.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (leasingobiorca publiczny)