Forfaiting

Ubezpieczenie średnio- i długoterminowych należności eksportowych skupowanych przez bank

Ubezpieczenie forfaitingu oferowane przez KUKE skutecznie zabezpiecza bank przed ryzykiem braku spłaty należności przez zagranicznego kontrahenta.

Jakie są warunki współpracy?

 • Kontrakt eksportowy musi dotyczyć dostaw polskich towarów i usług.
 • Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne, istniejące, wolne od protestów na rzecz osób trzecich należności pieniężne powstałe z tytułu wykupionych przez bank wierzytelności od zagranicznych dłużników tytułem sprzedaży towarów lub usług płatnych w terminie 2 i więcej lat.
 • Wykup należności powinien nastąpić nie później niż 7 dni przed terminem płatności pierwszej ubezpieczonej należności.
 • Ubezpieczenie dotyczy ryzyka kredytu, to jest ryzyka, które obejmuje szkody powstałe po wysyłce przez eksportera towarów lub realizacji usług i dotyczy braku możliwości windykacji całości lub części należności wykupionych przez bank od dłużnika zagranicznego. W ramach ryzyka kredytu ubezpieczeniu podlegają zdarzenia spowodowane urzeczywistnieniem się ryzyka handlowego oraz ryzyka politycznego.
 • Jesteśmy zobowiązani stosować stawki za ubezpieczenie zharmonizowane z systemami stawek obowiązującymi w krajach OECD, które przystąpiły do tzw. Konsensusu OECD.

Schemat ubezpieczenia forfaitingu

 

Zalety ubezpieczenia forfaitingu

 • Zabezpieczamy banki skupujące średnio- i długoterminowe finansowe wierzytelności od ryzyka braku spłaty należności przez zagranicznego kontrahenta.
 • Umożliwiamy ubezpieczenie należności wynikających z kontraktu eksportowego po rozpoczęciu realizacji kontraktu.
 • Zapewniamy wysoki procent ochrony ubezpieczeniowej (do 100% wykupionych wierzytelności).
 • Wypłata odszkodowania jest gwarantowana przez Skarb Państwa.
 • Umożliwiamy stosowanie przez banki zerowej wagi ryzyka.
 • Zapewniamy warunki ubezpieczenia dostosowane do międzynarodowych standardów określonych przez OECD.

Pliki do pobrania

forfaiting_zalacznik_nr_1.docx
Załącznik nr 1 do wniosku o ubezpieczenie
forfaiting_zalacznik_nr_2.docx
Załącznik nr 2 do wniosku o ubezpieczenie
forfaiting_zalacznik_nr_3.docx
Załącznik nr 3 do wniosku o ubezpieczenie
owu_forfaiting_dluznik_prywatny.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (dłużnik prywatny)
owu_forfaiting_dluznik_publiczny.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (dłużnik publiczny)