Zabezpieczenie faktoringu polisą klienta

Poza rozwiązaniami skierowanymi bezpośrednio do instytucji finansowej oferujemy możliwość ubezpieczenia wykupionych należności w ramach umów, gdzie stroną jest przedsiębiorca. Wówczas, w przypadku przeniesienia praw własności do należności od dłużnika na faktora, przedsiębiorca podpisuje z ubezpieczycielem aneks do umowy, wskazując faktora jako osobę, na rachunek której została zawarta umowa ubezpieczenia.

W tej sytuacji przedsiębiorca nadal pozostaje zobowiązany do wypełniania postanowień wynikających z umowy ubezpieczenia.