Ubezpieczenie faktora

Ubezpieczenie należności handlowych finansowanych przez faktora

Jesteśmy ubezpieczycielem należności, który posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z firmami faktoringowymi – zarówno bankami, jak i faktorami spoza sektora bankowego. Oferujemy ubezpieczenie faktoringu eksportowego i faktoringu krajowego.

Jakie sa warunki współpracy?

  • Ubezpieczamy należności bezsporne.
  • Ubezpieczamy należności powstałe z tytułu wykupionych wierzytelności dotyczących sprzedaży towarów lub usług płatnych w terminie do 2 lat w przypadku eksportu oraz do 1 roku w przypadku sprzedaży krajowej.
  • Wykup wierzytelności powinien nastąpić przed upływem terminu płatności, lecz nie później niż 30 dni od dat wystawienia faktury.

Jakie ryzyka ubezpieczamy?

Ryzyko handlowe, czyli:

  • bankructwo dłużnika,
  • zwłokę w zapłacie należności (dłużnik przez okres powyżej 90 dni zwleka z zapłatą za dostawy lub wykonane usługi).

W przypadku ubezpieczenia faktoringu eksportowego zakres ochrony obejmuje również ryzyko polityczne, czyli sytuację, w której dłużnik nie uregulował swoich zobowiązań na skutek decyzji organów państwa kraju dłużnika lub zmiany przepisów prawnych w kraju dłużnika.

Pliki do pobrania

wniosek_ubezpieczenie_faktora.docx
Wniosek o ubezpieczenie
wniosek_ubezpieczenie_faktora_zalacznik.docx
Załącznik do wniosku (informacja o kontrahencie)
owu_faktoring_kraj.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (faktoring krajowy)
owu_faktoring_eksport.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia (faktoring eksportowy)
ubezpieczenie_faktora_kraj_karta_produktu.pdf
Karta produktu - ubezpieczenie należności krajowych przysługujących faktorowi
ubezpieczenie_faktora_eksport_karta_produktu.pdf
Karta produktu - ubezpieczenie należności eksportowych przysługujących faktorowi