Struktura własności

Akcjonariuszami Spółki są:

  • Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki (51,55 proc.)
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (48,45 proc.)

Wytworzone przez: Dominik Więcław 29.01.2021
Zatwierdzone przez: Marcin Jedliński 29.01.2021
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 29.01.2021