Struktura własności

Akcjonariuszami Spółki są:

  • Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów (51,55 proc.)
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (48,45 proc.)

Wytworzone przez: Dominik Więcław 17.06.2020
Zatwierdzone przez: Dominik Więcław 17.06.2020
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 17.06.2020