Struktura własności Struktura własności

Akcjonariuszami Spółki są:

  • Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów (63,31%)
  • Bank Gospodarstwa Krajowego (36,69%)

Wytworzone przez: Dominik Więcław 17.05.2018
Zatwierdzone przez: Dominik Więcław 17.05.2018
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 17.05.2018