Rejestr zmian

Data Rodzaj zmiany Nazwa strony BIP
27.06.2008 Uruchomienie strony BIP  
27.01.2009 Zmiana adresu Biura Terenowego w Poznaniu Organizacja
25.05.2009 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
31.08.2009 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
30.10.2009 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Społki Organy Spółki
09.11.2009 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
02.12.2009 Wprowadzenie aktualnego statutu Spółki Forma prawna
05.01.2010 Aktualizacja składu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
12.05.2010 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
29.06.2010 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
13.09.2010 Wprowadzenie aktualnego statutu Spółki Forma prawna
21.02.2011 Aktualizacja adresu Biura Terenowego we Wrocławiu Organizacja
11.04.2011 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
24.08.2011 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
23.09.2011 Zmiana redaktora BIP Redakcja
18.06.2012 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
27.06.2012 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
02.07.2012 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
23.07.2012 Wprowadzenie aktualnego statutu Spółki Forma prawna
21.08.2012 Zmiana redaktora BIP Redakcja
31.08.2012 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
05.09.2012 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
21.09.2012 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
06.03.2013 Aktualizacja adresu Biura terenowego w Gdańsku Organizacja
26.04.2013 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
01.07.2013 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
02.04.2014 Aktualizacja wielkości kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego, zmiana statutu Spółki Forma prawna
02.04.2014 Aktualizacja wielkości udziałów akcjonariuszy Struktura własności
05.05.2014 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
12.06.2014 Aktualizacja składu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
09.07.2014 Aktualizacja statutu Spółki Forma prawna
11.09.2014 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
19.06.2015 Zmiana adresu Biura Terenowego w Krakowie Organizacja
08.07.2015 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
04.08.2015 Zmiana redaktora BIP Redakcja
07.09.2015 Zmiana nazwy jednostki odpowiedzialnej za BIP Redakcja
09.12.2015 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
23.12.2015 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
14.01.2016 Aktualizacja podstaw prawnych działalności Spółki Forma prawna
26.01.2016 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
12.02.2016 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
23.02.2016 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
25.02.2016 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
30.06.2016 Aktualizacja podstaw prawnych działalności Spółki Forma prawna
30.06.2016 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Organy Spółki
25.07.2016 Aktualizacja podstaw prawnych działalności Spółki Forma prawna
29.07.2016 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
17.08.2016 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
07.11.2016 Aktualizacja redakcji BIP Redakcja
07.11.2016 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
03.02.2017 Zmiana nazwy podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa Struktura własności
10.02.2017 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
23.02.2017 Aktualizcja o obowiązujące OWU ubezpieczeń gwarantowanych przez Skakrb Państwa Przedmiot działalności
28.02.2017 Aktualizacja podstaw prawnych działalności Spółki Forma prawna
26.04.2017 Aktualizacja podstaw prawnych działalności Spółki Forma prawna
16.05.2017 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
30.05.2017 Utworzenie strony Nadzór właścicielski Nadzór właścicielski
17.07.2017 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
06.09.2017 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
31.01.2018 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
31.01.2018 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
23.02.2018 Aktualizacja podstaw prawnych działalności Spółki Forma prawna
23.02.2018 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
02.05.2018 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
17.05.2018 Aktualizacja struktury własności Spółki Struktura własności
03.07.2018 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
16.08.2018 Aktualizacja OWU Przedmiot działalności
26.09.2018 Aktualizacja składu Zarządu Spółki Organy Spółki
03.10.2018 Zmiana redaktora BIP Redakcja
04.10.2018 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
09.10.2018 Aktualizacja statutu Spółki Forma prawna
23.11.2018 Aktualizacja danych adresowych siedziby Spółki Organizacja, Redakcja
31.01.2019 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
22.05.2019 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
14.06.2019 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
23.07.2019 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
05.08.2019 Aktualizacja statutu Spółki Forma prawna
18.09.2019 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
08.01.2020 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki
11.05.2020 Dodanie nowych ogólnych warunków ubezpieczenia Przedmiot działalności
17.06.2020 Aktualizacja akcjonariatu Spółki Struktura własności
23.06.2020 Aktualizacja danych o majątku Spółki Majątek
03.07.2020 Aktualizacja statutu Spółki Forma Prawna
29.01.2021 Aktualizacja akcjonariatu Spółki Struktura własności
11.02.2021 Aktualizacja statutu Spółki Forma Prawna
11.05.2021 Aktualizacja składu Rady Nadzorczej Spółki Organy Spółki

Wytworzone przez: Dominik Więcław 11.05.2021
Zatwierdzone przez: Marcin Jedliński 11.05.2021
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 11.05.2021