Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia kredytu, gwarancji ubezpieczeniowych oraz ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych - w zakresie grup ubezpieczeń 14-16, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
  • prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń eksportowych, powierzonej Spółce na warunkach określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, w formie ubezpieczenia bezpośredniego, ubezpieczenia pośredniego (reasekuracji) oraz udzielania gwarancji ubezpieczeniowej,
  • organizowanie i prowadzenie działalności reasekuracyjnej czynnej i biernej,
  • świadczenie na rzecz przedsiębiorców usług związanych z działalnością ubezpieczeniową, polegających na badaniu, analizie i ocenie ryzyka,
  • świadczenie na rzecz przedsiębiorców usług związanych z działalnością ubezpieczeniową, mających na celu dochodzenie przysługujących im roszczeń majątkowych od kontrahentów krajowych i zagranicznych.

 

Obowiązujące ogólne warunki ubezpieczeń eksportowych zatwierdzonych w trybie art. 9 ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

Pliki do pobrania

kredyt_dostawcy_pryw_2007_03_02.pdf
Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych – polisa indywidualna, kredyt dostawcy, zagraniczny kontrahent prywatny - zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/12/2007 z dnia 2 marca 2007 r.
kredyt_dostawcy_publ_2007_03_02.pdf
Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych – polisa indywidualna, kredyt dostawcy, zagraniczny kontrahent publiczny - zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/13/2007 z dnia 2 marca 2007 r.
kredyt_nabywcy_pryw_2007_03_02.pdf
Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych – polisa indywidualna, kredyt dla nabywcy, zagraniczny kredytobiorca prywatny – zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/8/2007 z dnia 2 marca 2007 r.
kredyt_nabywcy_publ_2007_03_02.pdf
Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych – polisa indywidualna, kredyt dla nabywcy, zagraniczny kredytobiorca publiczny – zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/9/2007 z dnia 2 marca 2007 r.
kredyt_nabywcy_leasing_pryw_2007_03_02.pdf
Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych – polisa indywidualna, kredyt dla nabywcy, zagraniczny leasingobiorca prywatny – zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/10/2007 z dnia 2 marca 2007 r.
kredyt_nabywcy_leasing_publ_2007_03_02.pdf
Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych – polisa indywidualna, kredyt dla nabywcy, zagraniczny leasingobiorca publiczny – zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/11/2007 z dnia 2 marca 2007 r.
kredyt_nabywcy_wykup_naleznosci_pryw_2007_04_27.pdf
Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych - polisa indywidualna, wykup należności, zagraniczny dłużnik prywatny – zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/17/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
kredyt_nabywcy_wykup_naleznosci_publ_2007_04_27.pdf
Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kredytów eksportowych - polisa indywidualna, wykup należności, zagraniczny dłużnik publiczny – zatwierdzone decyzją Ministra Finansów Nr DG/18/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.
polisa_obrotowa_2013_07_18.pdf
Ogólne warunki gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia krótkoterminowych należności – polisa obrotowa, kredyt kupiecki poniżej dwóch lat, ryzyko nierynkowe – zatwierdzone decyzją Ministra Finansów nr 20/DG z dnia 18 lipca 2013 r.
polisa_idywidualna_2016_02_16.pdf
Ogólne warunki gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia krótkoterminowych należności z tytułu kontraktu eksportowego – polisa indywidualna, kredyt kupiecki poniżej dwóch lat, ryzyko nierynkowe – zatwierdzone dnia 16.02.2016 r.
inwestycje_bezposrednie_za_granica_2011_03_11.pdf
Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń inwestycji bezpośrednich za granicą, zatwierdzone decyzją Ministra Finansów nr DG/5/2011 z dnia 11 marca 2011 r.
koszty_poszukiwania_zagr_rynkow_2004_07_14.pdf
Ogólne warunki gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń kosztów poszukiwania zagranicznych rynków zbytu, zatwierdzone decyzją Ministra Finansów nr PZ/25/2004 z dnia 14 lipca 2004 r.
gwarancje_splaty_kredytow_2015_06_17.pdf
Ogólne warunki umów o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących spłaty krótkoterminowych kredytów finansujących kontrakty eksportowe, zatwierdzone decyzją Ministra Finansów nr DG/8 z dnia 17 czerwca 2015 r.
gwarancje_kontrakt_eksportowy_gen_2015_06_17.pdf
Ogólne warunki umów o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego w ramach umów generalnych, zatwierdzone decyzją Ministra Finansów nr DG/6 z dnia 17 czerwca 2015 r.
gwarancje_kontrakt_eksportowy_ind_2015_06_17.pdf
Ogólne warunki umów o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego w ramach umów indywidualnych, zatwierdzone decyzją Ministra Finansów nr DG/7 z dnia 17 czerwca 2015 r.
gwarancje_akredytywy_2018_07_31.pdf
Ogólne warunki umów o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych zapłaty należności związanych z akredytywami, zatwierdzone decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii nr 1/DRI-IVa z dnia 31 lipca 2018 r.
owu_kuke_gap_ex.pdf
Ogólne warunki gwarantowanego przez Skarb Państwa ubezpieczenia krótkoterminowych należności eksportowych KUKE GAP EX i KUKE AP EX+

Wytworzone przez: Dominik Więcław 11.05.2020
Zatwierdzone przez: Dominik Więcław 11.05.2020
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 111.05.2020