Organy Spółki

Zgodnie ze Statutem organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza, składa się z 7 członków:

 • Adam Barbasiewicz - przewodniczący
 • Piotr Kaflik
 • Wioletta Krasoń
 • Luiza Modzelewska
 • Pawel Pietrzak
 • Wojciech Rząsiecki
 • Mariusz Sokołowski

Zarząd, składa się z 4 członków:

 • Janusz Władyczak - prezes zarządu
 • Katarzyna Kowalska - wiceprezes zarządu
 • Tomasz Ślagórski - wiceprezes zarządu
 • Dorota Kleszczewska - członek zarządu

Wytworzone przez: Dominik Więcław 11.05.2021
Zatwierdzone przez: Dominik Więcław 11.05.2021
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 11.05.2021