Organy Spółki Organy Spółki

Zgodnie ze Statutem organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza, składa się z 7 członków:

  • Adam Barbasiewicz
  • Włodzimierz Dola
  • Wojciech Hann
  • Luiza Modzelewska
  • Wojciech Rząsiecki
  • Mariusz Sokołowski
  • Arkadiusz Urban

Zarząd, składa się z 2 członków:

  • Janusz Władyczak - prezes zarządu
  • Katarzyna Kowalska - wiceprezes zarządu

Wytworzone przez: Dominik Więcław 02.05.2018
Zatwierdzone przez: Lidia Garbaczuk 02.05.2018
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 02.05.2018