Organy Spółki Organy Spółki

Zgodnie ze Statutem organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza, składa się z 8 członków:

 • Adam Barbasiewicz - przewodniczący
 • Aneta Fałek - wiceprzewodnicząca
 • Włodzimierz Dola
 • Piotr Kaflik
 • Luiza Modzelewska
 • Pawel Pietrzak
 • Wojciech Rząsiecki
 • Mariusz Sokołowski

Zarząd, składa się z 3 członków:

 • Janusz Władyczak - prezes zarządu
 • Katarzyna Kowalska - wiceprezes zarządu
 • Tomasz Ślagórski - wiceprezes zarządu

Wytworzone przez: Dominik Więcław 18.09.2019
Zatwierdzone przez: Dominik Więcław 18.09.2019
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 18.09.2019