Organy Spółki

Zgodnie ze Statutem organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza, składa się z 7 członków:

  • Adam Barbasiewicz - przewodniczący
  • Aneta Fałek - wiceprzewodnicząca
  • Piotr Kaflik
  • Luiza Modzelewska
  • Pawel Pietrzak
  • Wojciech Rząsiecki
  • Mariusz Sokołowski

Zarząd, składa się z 3 członków:

  • Janusz Władyczak - prezes zarządu
  • Katarzyna Kowalska - wiceprezes zarządu
  • Tomasz Ślagórski - wiceprezes zarządu

Wytworzone przez: Dominik Więcław 08.01.2020
Zatwierdzone przez: Dominik Więcław 08.01.2020
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 08.01.2020