Nadzór właścicielski

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, jako podmiot dominujący wobec KUKE Finance S.A., publikuje uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej KUKE Finance S.A.

Pliki do pobrania

zasady_ksztaltowania_wynagrodzen_zarzadu_i_rady_nadzorczej_kuke_finance.pdf
Uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej KUKE Finance S.A.
Wytworzone przez: Dominik Więcław 30.05.2017
Zatwierdzone przez: Dominik Więcław 30.05.2017
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 30.05.2017