Instrukcja

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) nakłada na organy władzy publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne (określone w art. 4 ustawy) obowiązek udostępniania informacji publicznej poprzez urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej (BIP). Biuletyn składa się z portalu strony głównej, utworzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod adresem www.bip.gov.pl oraz ze stron podmiotowych prowadzonych przez podmioty, które zostały do tego ustawowo zobowiązane.

Biuletyn zawiera dane i informacje dotyczące Spółki w zakresie:

  • statusu prawnego,
  • organizacji,
  • przedmiotu działalności i kompetencji,
  • organów i osób sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  • struktury własnościowej,
  • majątku, którym dysponuje.

Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej wyróżnia wspólny znak graficzny (logo). Na stronie BIP znajduje się menu tematyczne, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (klikniecie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie żądanej informacji.

Dodatkowe funkcje:

  • instrukcja obsługi - niniejsza informacja,
  • rejestr zmian - informacje o zmianach treści BIP.

Wytworzone przez: Dominik Więcław 27.06.2008
Zatwierdzone przez: Dominik Więcław 27.06.2008
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 27.06.2008