Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. BIP składa się z witryn www, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Biuletyn Informacji Publicznej KUKE S.A. jest redagowany przez Biuro Komunikacji KUKE.


Wytworzone przez: Dominik Więcław 07.11.2016
Zatwierdzone przez: Dominik Więcław 07.11.2016
Wprowadzone przez: Dominik Więcław 07.11.2016