Aktualności Aktualności

Zespół Głównego Ekonomisty KUKE wyróżniony prestiżową nagrodą FocusEconomics

10-05-2016

Nasi ekonomiści otrzymali łącznie cztery nagrody za trafne prognozy wskaźników makroekonomicznych w Polsce, na Białorusi i na Ukrainie.

FocusEconomics jest organizacją, która zbiera prognozy  czołowych ekonomistów na świecie dotyczących głównych wskaźników makroekonomicznych w 127 krajach.

W tym roku zespół Głównego Ekonomisty KUKE zajął:

  • pierwsze miejsce w prognozowaniu poziomu inflacji na Białorusi,
  • drugie miejsce w zakresie prognozowania PKB w Polsce,
  • drugie miejsce jako progności poziomu rachunku bieżącego na Białorusi,
  • trzecie miejsce w zakresie prognozowania poziomu podstawowych stóp procentowych na Ukrainie.

Raporty FocusEconomics są kupowane przez największe międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe oraz instytucje publiczne na całym świecie.

Więcej informacji na temat nagród FocusEconomics: www.focus-economics.com/best-economic-forecasters-awards-overview