Aktualności Aktualności

Wyniki KUKE za I kwartał 2017 r.

26-04-2017

Wyniki działalności KUKE w pierwszym kwartale 2017 r. wskazują jednoznacznie na zwiększoną aktywność polskich przedsiębiorców. Coraz chętniej decydują się oni na ekspansję na bardziej ryzykowne rynki, ponieważ mogą liczyć na wsparcie państwa.

KUKE podsumowała wynik swojej działalności w pierwszym kwartale roku. Wartość ubezpieczonego obrotu eksportowego w ramach krótkoterminowych ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa w I kwartale 2017 r. wyniosła 451 mln zł, co stanowi 12 procent więcej wobec wyniku w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. O 22 procent wzrosła wartość udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych gwarantowanych przez SP, osiągając wartość blisko 61 mln zł. Natomiast ekspozycja w zakresie średnio- i długoterminowych  ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez SP, wynikająca zarówno z zawartych umów ubezpieczenia, promes, jak i pozytywnych decyzji o ubezpieczeniu, była ponad 4 krotnie wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyniosła ona 1,3 mld złotych.

Pierwszy kwartał 2017 r. wygląda bardzo optymistycznie. Wszystko wskazuje na to, że polscy eksporterzy coraz bardziej doceniają dostępność oferowanych przez KUKE ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa. Realne wsparcie pozwala im zaistnieć na rynkach nieco bardziej egzotycznych czy perspektywicznych choć postrzeganych jako ryzykowne. Warto zauważyć, że z podobną dynamiką w krótkim terminie mieliśmy do czynienia ostatnio w 2013 roku – mówi Piotr Stolarczyk, wiceprezes zarządu KUKE.

Opinię KUKE potwierdzają przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia państwa w ekspansji na zagraniczne rynki.

Rafako S.A. dywersyfikuje swoją aktywność i stara się pozyskać kolejne nowe zamówienia poza granicami Polski. Na wielu nowych rynkach, oprócz kompetencji i potencjału, od wykonawcy oczekuje się, aby na poszczególne projekty zapewniał również finansowanie. Współpraca z KUKE pozwala nam skutecznie ubiegać się o kontrakty eksportowe na konkurencyjnych warunkach finansowych. Doceniamy profesjonalizm i zaangażowanie KUKE w podejściu do konkretnych projektów, a także wsparcie tej instytucji podczas negocjacji prowadzonych z naszymi kontrahentami na lokalnych rynkach – mówi Grzegorz Kiczor, pełnomocnik zarządu Rafako S.A.

Gwarancje kontraktowe udzielane przez KUKE pomagają nam realizować zaawansowane projekty z zakresu budownictwa okrętowego i konstrukcji morskich. Ekspansja zagraniczna jest kluczowym elementem naszej strategii biznesowej. Wsparcie takich instytucji jak KUKE jest ważne aby w naszej branży jeszcze skuteczniej konkurować o nowe zamówienia z wykonawcami z Niemiec lub Norwegii – podkreśla Ewa Kruchelska, prezes zarządu stoczni Crist S.A. 

Wartość limitu na ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa w 2017 roku zgodnie z ustawą budżetową wynosi 15 mld zł. Gwarantowanie przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych jest ważne dla realizacji skutecznej polityki eksportowej państwa. Stanowi ono zabezpieczenie przedsiębiorców przed ryzykiem wynikającym z eksportu do państw politycznie mniej stabilnych lub związanym z dużymi i długoterminowymi projektami inwestycyjnymi realizowanymi za granicą. KUKE zabezpiecza takie transakcje działając na rachunek Skarbu Państwa Ubezpieczenie kontraktów eksportowych jest propozycją dla polskich podmiotów gospodarczych eksportujących krajowe towary i usługi oraz dla jednostek, które finansują kontrakty eksportowe polskich firm.