Aktualności Aktualności

Wymiana handlowa z Afryką - konferencja w Gdyni

15-03-2018

W poniedziałek 19 marca 2018 roku w Gdyni odbędzie się pierwsza pomorska konferencja dedykowana wymianie handlowej z krajami Afryki – Destination Africa Business Beyond Borders. KUKE wesprze wydarzenie merytorycznie.

Jak zapowiadają organizatorzy „Celem naszej konferencji jest zaprezentowanie właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw możliwości związanych ze współpracą biznesową afrykańsko-polską, sposobów wejścia na rynek afrykański na przykładzie firm z sukcesem realizujących tam swoje inwestycje oraz ukazania wariantów wsparcia dla firm pod postacią różnorodnych rządowych i pozarządowych projektów i inicjatyw”. W spotkaniu weźmie udział Janusz Władyczak, prezes KUKE, który  poprowadzi wystąpienie na temat instrumentów wspierających ekspansję zagraniczną oraz o możliwościach zabezpieczenia transakcji eksportowych na rynkach afrykańskich.

Organizatorem wydarzenia są  Pracodawcy Pomorza, Agencja Rozwoju Pomorza oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny. Projekt merytorycznie wspierają: KUKE, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu. 

Po prelekcjach zapraszamy na indywidualne konsultacje. Więcej informacji i rejestracja: www.pracodawcypomorza.pl/business-beyond-borders-destination-africa