Aktualności Aktualności

Unia Berneńska i Klub Praski tworzą globalne stowarzyszenie ubezpieczycieli kredytów eksportowych i inwestycji zagranicznych

16-05-2016

KUKE była gospodarzem wiosennego spotkania Unii Berneńskiej, międzynarodowej organizacji agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych i inwestycji zagranicznych, oraz Klubu Praskiego, sieci wymiany informacji dla nowych i rozwijających się ubezpieczycieli kredytów eksportowych i inwestycji, które odbyły się w Warszawie w dniach 9–13 maja w Warszawie.

Członkowie obydwu organizacji zapewniają eksporterom i inwestorom zagranicznym instrumenty zmniejszające ryzyko handlowe oraz wspomagające bezpieczeństwo handlu międzynarodowego i inwestycji, wspierając tym samym ich rozwój.

Ponad 200 menedżerów z 76 agencji kredytowych i ubezpieczeniowych z 61 krajów z całego świata zebrało się w stolicy Polski, aby uczestniczyć w wiosennych pięciodniowych spotkaniach roboczych.

13 maja członkowie Unii Berneńskiej oraz członkowie Klubu Praskiego zdecydowali o pełnej integracji obu organizacji.

Nowa połączona Unia Berneńska liczyła będzie 81 członków z 73 krajów.

Prezydent Unii Berneńskiej, Topi Vesteri stwierdził, że "znaczenie pełnej integracji ubezpieczycieli kredytów wspierających większe i mniejsze społeczności eksportowe przyczyni się do zacieśnienia współpracy pomiędzy ekspertami i silniejszego głosu w obszarze naszej działalności na całym świecie. Trudno jest myśleć o lepszym miejscu dla tak historycznego wydarzenia jakim jest połączenie Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego niż Warszawa, jako że nasz gospodarz, KUKE, był jednym z pierwszych członków Klubu Praskiego w 1993 roku i stał się członkiem Unii Berneńskiej już w roku 1997. Unia Berneńska serdecznie wita nowych członków z Klubu Praskiego.."

Przewodniczący Klubu Praskiego, Chris Chapman stwierdził natomiast, że "Klub Praski cieszy formalna integracja obu organizacji, która przyczyni się do szerszego udostępniania informacji oraz rozwoju członków Klubu Praskiego, jak również przyniesie wzajemne korzyści, związane z globalną reprezentacją wszystkich stowarzyszonych oraz zróżnicowaną wiedzą i doświadczeniem."

Spotkania odbywały się z udziałem międzynarodowych ekspertów w dziedzinie ryzyka politycznego i handlowego z wiodących instytucji badawczych, sektora bankowego, reasekuratorów oraz specjalistów finansowania eksportu sektora MŚP. Ich wystąpienia zwieńczyły niezwykle owocne sesje warsztatowe oraz wymianę informacji z członkami Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego.

Głównym gościem otwartego spotkania Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego był Radosław Domagalski-Łabędzki, Wiceminister Rozwoju RP, który podkreślił znaczenie wsparcia eksportu przez ubezpieczycieli kredytu i inwestycji dla stabilności i wzrostu handlu światowego.

Unia Berneńska podczas wiosennych spotkań współpracowała także z Muzeum Łazienki Królewskie wspierając wyposażenie strefy edukacyjnej dla dzieci i osób niepełnosprawnych w Starej Oranżerii, które sponsorowali nasi członkowie Unii Berneńskiej Zurich, Sovereign, XL Catlin i Atradius.

Najbliższe spotkanie Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego odbędzie się w listopadzie 2016 roku w Lizbonie, którego gospodarzem będzie oficjalna agencja ubezpieczeń kredytów eksportowych Portugalii COSEC. Tuż przed spotkaniem, jak i zaraz po nim, odbędą się specjalistyczne sesje dotyczące oceny i wyceny ryzyka średnioterminowego oraz zarządzania roszczeniami i odzyskiwaniem należności.

Unia Berneńska została założona 82 lata temu, realizując potrzebę stworzenia platformy wymiany informacji oraz specjalistycznej wiedzy pomiędzy agencjami wsparcia eksportu oraz inwestycji zagranicznych. Wizja ta pozostaje niezmienna i aktualna.

O realizacji misji Unii Berneńskiej czyli wspieraniu rozwoju globalnego handlu i inwestycji najlepiej świadczy poziom objętych ochroną transakcji, który w 2015 roku wyniósł 1,9 biliona dolarów. Wsparcie dla eksportowych transakcji krótkoterminowych wyniosło około 1,6 biliona USD. Członkowie Unii Berneńskiej oraz Klubu Praskiego w obszarze nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych ubezpieczyli łącznie 110 miliardów dolarów a eksportowe transakcje średnio i długoterminowe zostały objęte ochroną na kwotę 154 miliardów USD.

Warto zauważyć, że wartość wypłaconych przez członków Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego odszkodowań wzrosła w 2015 roku do 6,5 miliardów USD, podczas gdy w 2014 roku była to kwota 4,6 miliardów dolarów. Wzrost wypłaty świadczeń jest odzwierciedleniem kruchej sytuacji w światowej gospodarce. Świadczy również o wiarygodności ubezpieczycieli kredytów eksportowych i inwestycji, wspomagających eksporterów, banki oraz ich partnerów handlowych w czasach gospodarczej niestabilności.

W 2015 roku, agencje zrzeszone w Unii Berneńskiej oraz Klubie Praskim wsparły ponad 11% globalnego handlu w odniesieniu do danych publikowanych przez Światową Organizację Handlu.