Aktualności Aktualności

Unia Berneńska i Klub Praski spotykają się w Warszawie

04-05-2016

Między 9 a 13 maja w Warszawie spotkają się członkowie Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego, organizacji zrzeszających agencje kredytów eksportowych oraz ubezpieczycieli inwestycji zagranicznych z całego świata. W czasie dorocznego Wiosennego Spotkania odbędzie się szereg debat i warsztatów, których celem będzie wypracowanie nowych form wspierania eksportu i analiza nowych rynków dla eksportu.

Tegoroczne Wiosenne Spotkanie członków Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego (Berne Union and Prague Club Spring Meeting) odbywa się na zaproszenie KUKE.

Przez pięć dni przedstawiciele agencji ubezpieczających kredyty eksportowe oraz ubezpieczycieli inwestycji zagranicznych będą rozmawiać na tematy związane z rozwojem handlu międzynarodowego. Tematy spotkań to między innymi: trendy biznesowe i nowe zjawiska w handlu i inwestycjach międzynarodowych oraz sytuacja przedsiębiorstw z branży. Omówią także warunki prowadzania działalności inwestycyjnej na takich rynkach, jak kraje Afryki Subsaharyjskiej, Ameryki Łacińskiej, Zatoki Perskiej, czy Egiptu. Goście konferencji dyskutować będą o mechanizmach oceny ryzyka kredytowego oraz instrumentach gwarancyjnych.

Spotkanie ma służyć również promocji naszej gospodarki oraz planów jej rozwoju wśród międzynarodowych partnerów.

Jednym z głównych punktów obrad będzie dyskusja i głosowanie nad formalnym połączeniem Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego, która odbędzie się w środę 11 maja. Po nich, na godz. 14.30 zaplanowane jest wystąpienie Wiceministra Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

"Polska jest dziś u progu kolejnego ważnego etapu w rozwoju gospodarczym – przejścia z gospodarki nastawionej na import na gospodarkę nastawioną na eksport. Firmy takie jak KUKE i inni członkowie Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego są niezbędne dla efektywnego wspierania międzynarodowego rozwoju gospodarki każdego kraju" – mówi Marek Czerski, Prezes KUKE. "Jesteśmy dumni, że możemy być gospodarzem tegorocznego Wiosennego Spotkania Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego. Chcemy pokazać naszym gościom dynamicznie rozwijającą się polską gospodarkę i porozmawiać o dalszych możliwościach rozwoju na zmieniających się rynkach międzynarodowych" – dodaje.

"Chciałbym, w imieniu Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego podziękować KUKE za zaproszenie do organizacji tegorocznego Spotkania Wiosennego w pięknej Warszawie. To wymarzone miejsce dla historycznego spotkania, w czasie którego członkowie Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego będą głosować nad formalnym połączeniem obu organizacji" – podkreśla Topi Vesteri, Prezydent Unii Berneńskiej.

 

Unia Berneńska i Klub Praski

Unia Berneńska powstała w 1934 roku z inicjatywy państwowych i prywatnych ubezpieczycieli kredytu z Francji, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Nazwa pochodzi od miejsca pierwszego jej spotkania, które odbyło się w Bernie w Szwajcarii.

Od tego czasu jej podstawowe zadania pozostają niezmienne czyli aktywnie ułatwiać handel międzynarodowy poprzez wspieranie zdrowych zasad w ubezpieczeniu kredytu eksportowego oraz inwestycji zagranicznych oraz zapewniać możliwość wymiany profesjonalnej wiedzy pomiędzy członkami Unii.

W 1993 roku Unia Berneńska powołała do życia Klub Praski. KUKE obok partnerów z Czech, Węgier i Słowacji, była inicjatorem jego powstania. Celem Klubu jest wsparcie dla nowopowstałych i rozwijających się agencji kredytów eksportowych oraz ubezpieczycieli inwestycji zagranicznych.

Dzisiaj Unia Berneńska (wraz z Klubem Praskim), licząca 80 członków – firm z całego świata – wyrosła na czołową organizację w branży ubezpieczeń kredytów eksportowych i inwestycji w obszarze wsparcia państwa.

Obecnie pomiędzy członkami Unii Berneńskiej oraz członkami Klubu Praskiego trwa dyskusja odnośnie pełnej integracji obu stowarzyszeń w jedną organizację w celu ułatwienia współpracy, wymiany informacji oraz optymalizacji kosztów.

KUKE jest pełnoprawnym członkiem Unii Berneńskiej od 1999 roku a Klubu Praskiego od czasu jego powstania czyli 1993 roku.

www.berneunion.org