Aktualności Aktualności

Split payment nie dotyczy regresu ubezpieczeniowego

05-07-2018

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że mechanizm podzielonej płatności nie powinien być stosowany przy regresie ubezpieczeniowym. Ubezpieczyciele dochodzący należności od dłużnika będą stosować stare reguły płatności.

Nowe przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) obowiązujące od początku lipca wzbudziły wątpliwości ubezpieczycieli. Czy działalność polegająca na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie odszkodowań swoim klientom, którzy nie otrzymali w terminie płatności za dostarczone towary lub usługi, będzie podlegać pod nowe regulacje? Taki model rozliczeń zwany jest regresem ubezpieczeniowym i zgodnie z przepisami prawa traktuje się go odmiennie niż cesję wierzytelności.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło tę kwestię w odpowiedzi na pytanie skierowane do resortu przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP).

W przypadku umów, zgodnie z którymi wypłata odszkodowania nie powoduje cesji wierzytelności na ubezpieczyciela, mechanizm podzielonej płatności nie powinien być stosowany. W tym przypadku otrzymanie roszczenia zwrotnego od osoby odpowiedzialnej za szkodę (dłużnika) nie jest uregulowaniem faktury dokumentującej transakcję pomiędzy kontrahentami – czytamy w stanowisku Ministerstwa Finansów. 

FPP wskazuje, że chociaż stanowisko to należy uznać za słuszne, pozostają jeszcze kwestie, które resort finansów będzie musiał wyjaśnić, aby wyeliminować ewentualne sprzeczności w interpretacji nowych przepisów. Dotyczy to przykładowo solidarnej odpowiedzialności oraz sposobu odzyskania błędnie wpłaconych środków na rachunek VAT.

Źródło: federacjaprzedsiebiorcow.pl