Aktualności

Ruszyły studenckie staże Go4Poland

13-08-2019

Michał Ossowski jako pierwszy zakończył dwumiesięczny staż w KUKE w ramach programu Go4Poland. To inicjatywa przeznaczona dla Polaków studiujących na zagranicznych uczelniach, zachęcająca ich do podejmowania pracy w krajowych firmach po zakończeniu nauki. Kolejni studenci rozpoczęli już staże w Biurze Ryzyka Ubezpieczeniowego i Biurze Rozwoju Produktów KUKE.

Według Michała, KUKE pełni niezwykle ważną rolę w krajowej gospodarce i wspieraniu eksportu. Docenia on także profesjonalizm zespołu Biura Ubezpieczeń Kredytów Inwestycyjnych, w którym odbywał praktyki.

Staż w wybitnie doświadczonym zespole pozwolił mi zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności: od przeprowadzania kompleksowej oceny finansowej przedsiębiorstw po budowę złożonych modeli finansowych dla transakcji project finance. Od pierwszego dnia w KUKE czułem się jak równoprawny członek zespołu. Atmosfera pracy była doskonała. Doświadczenie, które zdobyłem w ciągu tych dwóch miesięcy, będzie solidną bazą do mojego dalszego rozwoju i podejmowania kolejnych zawodowych wyzwań – tak Michał podsumował swój staż.

Poznając tematykę, jaką zajmuje się Biuro Ubezpieczeń Kredytów Inwestycyjnych, wspierał on zespół m.in. w zakresie budowania i analizowania modeli finansowych, pomagał menedżerom transakcyjnym i analitykom finansowym w bieżących zadaniach oraz uczestniczył w spotkaniach biznesowych.

Partnerami obecnej edycji Go4Poland jest ponad 20 firm, a wśród nich: kilka podmiotów z Grupy PFR, PKN Orlen, PLL LOT, Boston Consulting Group, Giełda Papierów Wartościowych, Bank Pekao czy NASK.

Michał Ossowski odbiera certyfikat ukończenia stażu z rąk Janusza Władyczaka, prezesa KUKE