Aktualności Aktualności

Ruszyła interaktywna mapa rynków eksportowych

11-04-2017

Co Polska eksportuje do Algierii? Jakie towary importujemy z Danii? Jakie są mocne i słabe strony rynku gruzińskiego? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można znaleźć na właśnie uruchomionej interaktywnej mapie rynków eksportowych www.mapa.kuke.com.pl

Analitycy KUKE przeanalizowali 50 głównych krajów z którymi Polska ma relacje handlowe. Zebrane informacje m.in. na temat podstawowych danych makroekonomicznych, klasy ryzyka wg OECD, wymiany handlowej z Polską czy słabych/mocnych stron partnerów zostały przedstawione na interaktywnej mapie KUKE. Opis każdego z państw będzie systematycznie uzupełniany o nowe i bieżące informacje. Mapa KUKE to kompendium podstawowej wiedzy dla przedsiębiorców i menedżerów planujących ekspansję zagraniczną oraz źródło przydatnych informacji dla osób zainteresowanych makroekonomią.

Nasza mapa jest dla tych, którzy chcieliby w szybki i w przejrzysty sposób dowiedzieć się czegoś na temat wybranych krajów pod kątem wymiany handlowej. To źródło zbierające w jednym miejscu dane gospodarcze kilkudziesięciu krajów świata, klarownie wskazujące zarówno potencjał, jak i zagrożenia wiążące się z nawiązywaniem relacji biznesowych w danym państwie. Projekt będziemy systematycznie rozbudowywali i uzupełniali o kolejne kraje i opisy – mówi Katarzyna Jedlińska z Biura Komunikacji KUKE.

Mapa zawiera kluczowe dane na temat rynków eksportowych, opracowane przez analityków KUKE. Spośród blisko dwustu krajów, z którymi Polska prowadzi wymianę handlową, w pierwszej kolejności, wybrano te, z którymi polskie firmy realizują najwyższe obroty handlowe oraz kraje cieszące się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Aby zobaczyć pełny opis wystarczy wybrać rynek klikając na mapę lub wybierając go z listy.

Autorem koncepcji graficznej jest Biuro Komunikacji KUKE oraz agencja WeDesign, odpowiedzialna za realizację projektu.