Aktualności Aktualności

Rekordowy rok 2016: znaczny wzrost wsparcia eksportu przez Skarb Państwa

21-11-2016

KUKE – wchodząca w skład Grupy PFR – po trzech kwartałach 2016 odnotowała znaczny wzrost r/r w obszarze ubezpieczeń średnio i długoterminowych gwarantowanych przez Skarb Państwa. Oznacza to, że coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na realizację ofensywnych planów ekspansji zagranicznej i sięga wówczas po realne wsparcie ze strony państwa.

Od stycznia do końca września 2016 r. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA w ramach działalności gwarantowanej przez Skarb Państwa zaakceptowała i podpisała umowy ubezpieczenia średnio i długoterminowych należności eksportowych o łącznej wartości 487,35 mln zł. Daje to wzrost wartości o 29%  wobec analogicznego okresu 2015 r.

O bardzo wyraźnym wzroście, bo aż o 44%, możemy mówić także w przypadku gwarancji ubezpieczeniowych gwarantowanych przez Skarb Państwa. Zabezpieczony obrót wyniósł tu 243,51 mln zł – mówi Marek Czerski, prezes KUKE.

Wartość projektów objętych ochroną w ramach ubezpieczeń i gwarancji gwarantowanych przez Skarb Państwa wyniosła 2,2 mld zł.  Te wyniki idą w ślad za rozwojem polskiego eksportu. Jak szacują analitycy KUKE, dynamika jego wzrostu tym roku będzie na poziomie 3,2% (w statystykach prowadzonych w euro). Oznaczać to będzie wypracowanie sprzedaży zagranicznej sięgającej 177,7 mld euro.

Zgodnie z prognozowanym trendem dla eksportu i na podstawie trwających obecnie rozmów dotyczących potencjalnych projektów, spodziewamy się, że wartość zabezpieczonego obrotu w ramach wsparcia polskich przedsiębiorców objętego gwarancjami Skarbu Państwa osiągnie poziom 759 mln zł. To o ponad 1/3 więcej niż w ubiegłym roku – komentuje prezes KUKE.

Najpopularniejsze kierunki, na które przedsiębiorcy otrzymali wsparcie od Skarbu Państwa to: Rosja, Białoruś, Ukraina, Kanada i Serbia. W podziale na branże prym wiodą: stoczniowa, tworzyw sztucznych, pojazdów lądowych i rolno-spożywcza.

Wartość limitu na ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa w 2016 zgodnie z ustawą budżetową wynosi 15 mld zł. Gwarantowanie przez Skarb Państwa ubezpieczeń kontraktów eksportowych jest ważne dla realizacji skutecznej polityki eksportowej państwa. Stanowi ono zabezpieczenie przedsiębiorców przed ryzykiem  wynikającym z eksportu do państw politycznie mniej stabilnych lub związanym z dużymi projektami inwestycyjnymi realizowanymi za granicą. KUKE zabezpiecza takie transakcje działając na rachunek Skarbu Państwa Ubezpieczenie kontraktów eksportowych jest propozycją dla polskich podmiotów gospodarczych eksportujących krajowe towary i usługi oraz dla jednostek, które finansują kontrakty eksportowe polskich firm.


Kliknij aby powiększyć infografikę