Aktualności

Raport roczny 2018

23-07-2019

2018 rok przyniósł wyraźny rozwój skali działalności prowadzonej przez KUKE zarówno w obszarze komercyjnym jak i w zakresie ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki zarówno pod względem wartości ubezpieczonego obrotu, jaki i pozyskanej składki.

Świadomi licznych wyzwań stojących przed spółką zapoczątkowaliśmy w ubiegłym roku zmiany, które mają umożliwić nam zajęcie pozycji lidera rynku ubezpieczeń handlowych. W tym celu przygotowaliśmy Strategię rozwoju KUKE na lata 2019-2021, która została przyjęta przez radę nadzorczą na początku 2019 roku. Zakłada ona przede wszystkim przeprowadzenie optymalizacji procesów, transformację cyfrową oraz dalszą poprawę jakości obsługi klienta. W centrum tych zmian jest wprowadzenie nowego systemu informatycznego, dzięki któremu możliwe będzie docelowo obniżenie kosztów działania, skrócenie procesów biznesowych, dostarczenie narzędzi wspierających mniejszych eksporterów, zwiększenie dostępności i funkcjonalności systemów oraz produktów dla klientów.

Zapraszamy do lektury raportu, które prezentuje efekty naszej działalności w 2018 roku.

Pliki do pobrania