Aktualności

Raport: Ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 r.

01-02-2019

Pomimo dobrej koniunktury coraz więcej firm ma kłopoty. W świecie firm zachodzi zjawisko, które można nazwać efektem „długiego ogona”, czyli silni są coraz silniejsi, a słabsi coraz słabsi. Dotychczasowy model rozwojowy wielu przedsiębiorstw staje pod znakiem zapytania.

Z jakimi zagrożeniami przyjdzie firmom zmierzyć się w 2019 roku? W raporcie „Czas próby. Ranking ryzyk ekonomicznych dla firm w 2019 r.” przygotowanym wspólnie ze SpotData.pl przedstawiamy 9 ryzyk dla 9 najważniejszych branż.

Początek roku to tradycyjnie czas podsumowań, analiz i spojrzenia w przyszłość. Wspólnie z analitykami SpotData podjęliśmy próbę nakreślenia mapy ryzyk, z którymi przyjdzie zmierzyć się polskim firmom w 2019 roku. Wpływ na prowadzenie biznesu będą miały procesy gospodarcze, polityczne i społeczne nie tylko w naszym kraju, ale w dużej mierze również poza jego granicami. Globalna gospodarka stoi przed wieloma niewiadomymi. Poczynając od ostatecznej formy Brexitu, materializacji prognozowanego spowolnienia gospodarczego w strefie euro, czy na dalszych losach wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami, kończąc. Rolą instytucji finansowych, w tym także towarzystw ubezpieczeniowych, jest zapewnienie firmom dostępu do instrumentów, które pozwolą im skutecznie zarządzać ryzykiem i – co istotne – bezpiecznie rozwijać biznes. Jest to szczególnie ważne w aspekcie działalności eksportowej. Już teraz wiemy, że niezbędna jest większa dywersyfikacja rynków zbytu i to nie tylko aby utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu eksportu. Zwłaszcza ekspansja poza Europę wydaje się konieczna – na rynki często odległe i w związku z tym mniej przewidywalne. „Obyś żył w ciekawych czasach” – można przewrotnie powtórzyć znane powiedzenie. Wygląda na to, że dla przedsiębiorców rok 2019 z pewnością nie będzie należał do bezbarwnych. Jakim wyzwaniom będą musieli stawić czoła? O tym przekonamy się już wkrótce - Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Przeczytaj raport: raporty.spotdata.pl/ryzyka_2019