Aktualności Aktualności

Prawo do Przedsiębiorczości – cykl spotkań informacyjnych

03-09-2018

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych, w trakcie których dowiesz się o zmianach i ułatwieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce wprowadzonych przez Konstytucję dla Biznesu w zakresie prawa przedsiębiorców, prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych, a także o ofercie wsparcia MŚP.

Znajdź najbliższą konferencję w Twojej okolicy i zarejestruj sie na wydarzenie na stronie prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Konferencjom towarzyszyć będzie strefa informacyjna z udziałem ekspertów z m.in. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Organizatorami programu Prawo do Przedsiębiorczości są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. KUKE jest partnerem projektu.