Aktualności Aktualności

Porozumienie o współpracy z chińską agencją kredytów eksportowych

27-04-2017

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i China Export & Credit Insurance Corporaction (Sinosure) - największa ECA (Export Credit Agency) na świecie - podpisały umowę o współpracy. Daje to nowe możliwości kooperacji handlowej dla przedsiębiorców z Polski i Chin.

Porozumienie z główną agencją kredytów eksportowych na świecie jest nie tylko kontynuacją współpracy Polska-Chiny. W ten sposób dajemy przedsiębiorcom w obu krajach szansę na napisanie nowego, bogatego rozdziału we wzajemnych stosunkach gospodarczych. Mogą oni teraz liczyć na łatwiejszy dostęp do finansowania na obu rynkach. Dokument pomoże przyciągnąć chińskie inwestycje do Polski i stworzy platformę do dyskusji na temat wspólnych projektów, obejmujących instrumenty zabezpieczające ryzyko finansowe – powiedział Piotr Stolarczyk, wiceprezes KUKE.

Porozumienie między KUKE a siostrzaną agencją z Chin pozwoli także obu podmiotom na bardziej elastyczne zabezpieczenia transakcji na tych rynkach.

KUKE Sinosure

Porozumienie podpisali He Shenyuan, szef oddziału Sinosure w Londynie oraz Piotr Stolarczyk, wiceprezes KUKE.

Chińska Korporacja Kredytów Eksportowych, Sinosure, jest instytucją finansową założoną przez chiński rząd. Dzięki szybkiemu wzrostowi w ostatnich latach Sinosure stała się największym na świecie podmiotem typu ECA (przez 15 swojego istnienia objęła ochroną transakcje o wartości 2,9 bln USD). Jest również ważnym partnerem dla Polski. W 2016 r. wartość obrotów ubezpieczonych przez Sinosure w naszym kraju wyniosła 1,85 mld USD, a łącznie od powstania agencji osiągnęła poziom ponad 13 mld USD, co pozytywnie przyczynia się do dwustronnego rozwoju gospodarczego i handlowego między dwoma krajami.

W przyszłym miesiącu w Pekinie chiński rząd będzie gospodarzem „Belt and Road Forum for International Cooperation” - inicjatywy w zakresie budowy pomostu łączącego Chiny z Europą. Projekt ten zapewni kolejny impuls dla współpracy gospodarczej i handlowej. Obecnie Polska podejmuje znaczące wysiłki na rzecz rozwoju gospodarczego, a Chiny popierają międzynarodową współpracę w zakresie zdolności produkcyjnych. Dlatego jestem przekonany, że Sinosure i KUKE, jako narodowe ECA, pozwolą przedsiębiorcom z obu krajów cieszyć się obiecującymi perspektywami wynikającymi z inicjatywy. W mojej ocenie obie strony porozumienia będą miały ogromny potencjał współpracy w sektorze energetycznym, infrastrukturalnym, transportowymi, telekomunikacyjnym i innych obszarach gospodarki. Nasze dzisiejsze porozumienie to ważny krok we wzajemnych stosunkach, a co ważniejsze: nowy punkt wyjścia dla ścisłej współpracy, w kontekście inicjatywy Belt and Road oraz intensywnego rozwoju gospodarczego w Polsce. Teraz pozostaje nam wdrożyć w życie zawarte porozumienie tak, aby promować naszą współpracę na wyższym szczeblu i wnieść większy wkład w chińsko-polski rozwój relacji gospodarczych i handlowych. Podpisane porozumienie daje wzajemną korzyść ze współpracy między naszymi dwoma krajami! – powiedział He Shenyuan, szef oddziału Sinosure w Londynie.

Podpisane porozumienie między KUKE a Sinosure stanowi ramową umowę, na podstawie której KUKE oraz Sinosure będą wzajemnie wspierać polsko-chińską wymianę handlową oraz wspomagać rozwój inwestycji zagranicznych swoich krajów w możliwym obszarze koasekuracji, reasekuracji ryzyk handlowych, wsparcia w odzyskiwaniu należności, wymiany informacji itp.

Więcej o polsko-chińskiej wymianie handlowej na mapie rynków eksportowych KUKE.