Aktualności Aktualności

Ostrzeżenie w sprawie oszustw

15-01-2018

W trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów oraz z uwagi na otrzymywane sygnały dotyczące przypadków oszustw związanych z podszywaniem się pod kontrahentów (dłużników) naszych Klientów, zwracamy się do wszystkich Państwa o wzmożoną ostrożność.

Cechami charakterystycznymi takich zdarzeń mogą być:

wykorzystanie prawdziwego imienia i nazwiska pracownika podmiotu, pod który podszywa się oszust
tylko nieznaczne różnice w adresie e-mail oraz nazwie strony internetowej w stosunku do prawdziwego podmiotu, kierujące użytkownika do fałszywej witryny

Powyższe może prowadzić do: 

dostarczenia towaru w inne miejsce niż siedziba uprawnionego podmiotu - zazwyczaj jest to też inny kraj
wyłudzenia zapłaty za towar należnej Klientowi, na skutek przekazania podmiotowi zobowiązanemu do zapłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o zmianie rachunku bankowego, na który mają następować wpłaty

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez KUKE nie obejmuje szkód powstałych w następstwie czynów niedozwolonych. W razie podejrzenia zaistnienia takiej sytuacji, prosimy o kontakt pod adresem .