Aktualności

Ostrzeżenie w sprawie oszustw

26-08-2020

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów oraz z uwagi na otrzymywane sygnały dotyczące przypadków oszustw związanych z kradzieżą tożsamości kontrahentów naszych klientów, zwracamy się do wszystkich Państwa o wzmożoną ostrożność. Jednocześnie zwracamy uwagę, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana przez KUKE nie obejmuje szkód powstałych w wyniku podszywania się pod kontrahentów naszych klientów.

Cechami charakterystycznymi takich zdarzeń mogą być:

  • wykorzystanie prawdziwego imienia i nazwiska pracownika podmiotu, pod który podszywa się oszust
  • tylko nieznaczne różnice w adresie e-mail oraz nazwie strony internetowej w stosunku do prawdziwego podmiotu, kierujące użytkownika do fałszywej witryny

Powyższe może prowadzić do: 

  • dostarczenia towaru w inne miejsce niż siedziba uprawnionego podmiotu - zazwyczaj jest to też inny kraj
  • wyłudzenia zapłaty za towar należnej klientowi, na skutek przekazania podmiotowi zobowiązanemu do zapłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o zmianie rachunku bankowego, na który mają następować wpłaty

Kryzys sprzyja oszustwom w biznesie

Z uwagi na ryzyko zwiększenia się liczby oszustw w obrocie gospodarczym w obecnej sytuacji rynkowej KUKE apeluje o szczególną ostrożność w prowadzeniu biznesu. Pogorszenie się sytuacji finansowej firm w wyniku znacznego ograniczenia popytu czy utraty kontrahentów może z jednej strony zachęcać do oszustwa, a z drugiej sprawiać, że oszustwa będą skuteczniejsze. W ostatnim czasie do KUKE dociera więcej sygnałów o próbach wyłudzenia dostaw przez przestępców podszywających się m.in. pod znane zagraniczne sieci handlowe.

Jedną z najbardziej typowych metod oszustwa jest podszywanie się pod znaną firmę i zaproponowanie zakupu partii towaru z odroczonym terminem płatności. Przestępcy posługują się przy tym adresami e-mail i nazwami stron internetowych niemal niezauważalnie zmodyfikowanymi w porównaniu z prawdziwym podmiotem.

W ostatnich miesiącach podejmowane były takie próby z wykorzystaniem nazw dużych sieci handlowych z Wielkiej Brytanii, a oszuści zapraszali do kontaktu pod nieznacznie zmienionym adresem mailowym.

Inny scenariusz to założenie firmy, która dla zdobycia zaufania dostawcy dokonuje na początku małych zamówień, uwiarygadniając się przy tym, a następnie składa duże zamówienie i znika z rynku, nie płacąc za nie.

Oszuści posługują się też np. phishingiem, starając się zainfekować komputery niebezpiecznym oprogramowaniem lub kradnąc z niego dane. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na nadawcę wiadomości i nie otwierać załączników z nieznanych adresów. Konieczne jest dokładne sprawdzanie nazw stron internetowych kontrahentów i ich adresów mailowych oraz weryfikowanie danych w ogólnodostępnych źródłach i rejestrach. Bardzo często w fałszywej wiadomości domena, z której ją wysłano, nie jest zgodna z nazwą firmy nadawcy, w nazwie firmy znajduje się błąd, a wiadomości zawierają niegramatyczne zwroty. To powinno wzbudzić naszą czujność.

W razie podejrzenia zaistnienia takich sytuacji, prosimy o przesyłanie do nas informacji na adres: