Aktualności Aktualności

Marek Czerski nowym prezesem zarządu KUKE

25-02-2016

W dniu 25 lutego br. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Marka Czerskiego na stanowisko prezesa zarządu KUKE. Dariusz Poniewierka, po blisko czterech latach pełnienia funkcji prezesa zarządu, zakończył współpracę z KUKE.

Marek Czerski na stanowisko Prezesa Zarządu KUKE S.A. został powołany w lutym 2016 roku. Jest wysoko wykwalifikowanym menedżerem i ekspertem w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji, finansów i zarządzania.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na a rynku finansów. W ostatnich latach pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w TUW TUZ oraz w TUiR Partner S.A. Wcześniej w latach 2006-2013 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji S.A., gdzie z sukcesem nie tylko przeprowadził proces odbudowania pozycji rynkowej firmy oraz jej prywatyzacji poprzez akwizycję branżowego inwestora w okresie globalnego kryzysu finansowego, ale także przekształcił firmę Polish Re w międzynarodową markę o najwyższej reputacji. W tym czasie pełnił też funkcję Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. W okresie 2009-2013 i w roku 2015 był Członkiem Komisji Rewizyjnej i Komitetu Audytu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2004-2006 związany z TUiR Warta S.A. jako Dyrektor Biura Reasekuracji, a następnie jako Dyrektor Biura Ubezpieczeń Morskich, Lotniczych i Reasekuracji. Od 1997 roku do 2004 roku pełnił funkcje menedżerskie w Swiss Re Polska, Swiss Re Company i Swiss Re Niemcy, odpowiedzialny za reprezentowanie Grupy Swiss Re w Polsce, a później także w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. 

Marek Czerski jest Absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń. W 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Ubezpieczeń Społecznych Szkoły Głównej Handlowej.