Aktualności

KUKE zabezpieczy ukraińskie kontrakty Feerum

20-12-2018

KUKE ubezpieczy należności z dwóch dużych kontraktów Feerum na Ukrainie o łącznej wartości blisko 210 mln zł. Ubezpieczenie należności z tytułu kontraktów eksportowych przez KUKE było warunkiem koniecznym do wejścia w życie umów z ukraińskim kontrahentem na dostawę kompleksów silosów zbożowych przez polskiego producenta.

Feerum zawarło z ukraińską firmą Epicentr K LLC z Kijowa dwie umowy na sprzedaż kompleksów silosów zbożowych. Pierwsza, na kwotę 35,6 mln euro, przewiduje dostawę pięciu kompleksów silosów do 1 października 2019 roku. Druga, o wartości 13,3 mln euro, ma być sfinalizowana w ciągu 9 miesięcy od otrzymania zaliczki, a maksymalny termin płatności określono na dzień 30 czerwca 2019 roku. Dostawy będą realizowane na terenie zachodniej Ukrainy.

"Ukraina to ważny partner handlowy Polski. Chociaż złożona sytuacja gospodarczo-polityczna sprawia, że jest to rynek wymagający - nie należy z niego rezygnować. Należyte przygotowanie się do zawarcia i realizacji kontraktu zawsze jest istotne, ale w przypadku Ukrainy niezbędne. Pomimo sytuacji naszego sąsiada, KUKE kontynuuje dotychczasową politykę ubezpieczeniową wobec Ukrainy, umożliwiając polskim eksporterom dostarczanie na ten rynek towarów i usług o charakterze konsumpcyjnym, jak i inwestycyjnym. W przypadku Feerum, zdecydowaliśmy się objąć ubezpieczeniem należności spółki wynikające z kontraktów realizowanych na Ukrainie. Tym samym wypełniliśmy warunek konieczny do realizacji tych kontraktów umożliwiając ich sfinansowanie. Wsparcie polskich eksporterów jest kluczowe w umacnianiu ich pozycji na światowych rynkach. KUKE posiada do tego odpowiednie narzędzia" – mówi Janusz Władyczak, prezes KUKE.

"Pozyskanie kontraktów na rynku ukraińskim przy współpracy z KUKE zapewni Feerum znaczący wzrost. Łączna wartość zamówień z Ukrainy wynosi blisko 210 mln zł. Umacniamy tym samym naszą pozycję w regionie, a Ukraina zajmie w najbliższym czasie pozycję lidera wśród naszych partnerów zagranicznych. Liczymy, że będzie to wstęp do dalszych zamówień z kierunku ukraińskiego i dalszej współpracy z KUKE”  – powiedział Daniel Janusz, prezes Feerum.

„Nasza strategia ścisłej współpracy z eksporterem, wzajemne zaufanie i omawianie warunków kontraktu jeszcze przed jego podpisaniem, po raz kolejny zdaje egzamin. Dzięki takiemu podejściu proces przebiega niezwykle sprawnie, uwiarygodniając eksportera w oczach kontrahenta i dając mu dodatkową kartę przetargową podczas negocjacji. Chcemy aby KUKE było postrzegane przez polskie firmy jako partner biznesowy, który sprawnie i efektywnie wesprze ich ambicje ekspansji za granicą. Sukces Feerum na Ukrainie jest tego dowodem” – dodaje Janusz Władyczak.

Daniel Janusz, prezes Feerum i Janusz Władyczak, prezes KUKE

Uzyskanie polisy ubezpieczeniowej KUKE umożliwi Feerum udzielenie zamawiającemu tzw. kredytu dostawcy. Warunkiem sprzedaży na rynkach wschodnich jest zaoferowanie produktu wraz z finansowaniem. Dzięki współpracy z KUKE, która zaoferowała ubezpieczenie kontraktu w kredycie na 5 lat, Feerum będzie miało możliwość sfinansowania go z wybraną instytucją finansową.


Feerum SA jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste i inne. Głównymi produktami Feerum są suszarnie i silosy wraz z oprzyrządowaniem. Najważniejszymi klientami Feerum są gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha, firmy skupujące zboże oraz zakłady przemysłowe m.in.: zakłady tłuszczowe, młyny, zakłady produkujące pasze oraz sektor biopaliw. Feerum posiada nowoczesny zakład zlokalizowany w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE) produkujący podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest w  maszyny i urządzenia do obróbki blach spełniający najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i jakościowe dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom. Spółka prowadzi również własną działalność badawczo-rozwojową. Od maja 2013 roku Spółka jest notowana na rynku głównym GPW.