Aktualności Aktualności

KUKE z polskim biznesem na egzotycznych rynkach

10-10-2016

Polska fabryka rowerów w Algierii, Indiach, Iranie, Meksyku lub Wietnamie? Dzięki ostatnim decyzjom Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych rozwój działalności biznesowej przez przedsiębiorstwa na tych perspektywicznych rynkach będzie łatwiejszy. Jest to odpowiedź KUKE na wcześniejsze rekomendacje Ministerstwa Rozwoju.

W krajach objętych nowymi programami promocyjnymi przez najbliższe trzy lata łatwiej będzie realizować plany ekspansji zagranicznej. Dzięki inicjatywie KUKE popartej przez Ministerstwo Rozwoju przedsiębiorcy, zainteresowani prowadzeniem tam działalności mają do dyspozycji bardziej elastyczne możliwości zabezpieczenia transakcji eksportowych.

To ciekawa alternatywa dla polskich przedsiębiorców, szukających miejsca dla swoich interesów na rynkach poza Unią Europejską, postrzeganych jako perspektywiczne ale zarazem egzotyczne i zbyt ryzykowne i przez to droższe. Dzięki KUKE mogą oni budować swoją pozycję w krajach o dużym potencjale importowym i popytowym. Takie inicjatywy jak ta, sprawiają, że Polska może być platformą współpracy między wschodnią Azją a Unią Europejską – komentuje Marek Czerski, prezes KUKE.

Inicjatywa KUKE przełożyła się na większą otwartość na pięć rynków w zakresie ubezpieczania należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności oraz udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Łącznie otwarte limity wynoszą 470 mln euro.

W tym celu KUKE pozyskała kilku kluczowych, lokalnych partnerów. Wśród banków, pozytywnie ocenionych przez KUKE i rekomendowanych do współpracy są te największe i najbardziej prestiżowe na poszczególnych rynkach:

  • State Bank of India (Indie)
  • Bank Mellat (Iran)
  • Banco Santander Mexico (Meksyk)
  • Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (Wietnam)
  • Societe Generale Algerie (Algieria)

Realizowane działania mają kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców zainteresowanych nowymi rynkami. Wielu z nich wydają się one zbyt odległe i kojarzą się z wymogiem wysokonakładowych inwestycji. Wprowadzone rozwiązania mają pokazać, że przedsiębiorca algierski, indyjski, irański, meksykański czy wietnamski znajdzie partnera w Polsce.

Patrząc na suche liczby, 5 wyselekcjonowanych przez Ministerstwo Rozwoju i wpierane przez KUKE rynków kusi perspektywami. PKB Wietnamu stale rośnie: w 2014 r. wzrost wynosił 6 proc., w 2015 już 7 proc. Także wzrost gospodarczy w Iranie jest wyraźnie większy niż światowa średnia. Zaś Meksyk to kierunek eksportowy o ogromnym potencjale, liczącym 120 milionów konsumentów. Polsko-indyjskie obroty handlowe wyniosły w 2015 r. aż 2,207 mld dolarów. Dane dotyczące wymiany handlowej za I poł. 2016 roku wskazują na mocną tendencję wzrostową.

Obroty handlowe Polski z Algierią w 2015 roku wyniosły ok. 370 mln dolarów. Jak co roku przeważającą cześć tej sumy stanowi eksport towarów z Polski, wyniósł on 332 mln dolarów. W 2015 r. najważniejszą pozycję w polskim eksporcie do Algierii, stanowiły produkty rolno-spożywcze, łącznie polskie firmy sprzedały ich za 170 mln dolarów. Dlaczego algierski rynek nie miałby się stać docelowym dla filii polskich fabryk? My dajemy im taką możliwość, mamy już na koncie zabezpieczenia dużych kontraktów w tym kraju – wyjaśnia Marek Czerski.