Aktualności Aktualności

KUKE wraz z podmiotami z Grupy PFR wspierają polski sektor budowlany

12-04-2017

Jesteście branżą, z której Polska jest dumna - powiedział prezes Tomasz Pisula otwierając seminarium poświęcone możliwościom ekspansji polskiego sektora budowlanego. Wydarzenie zostało zorganizowane 12 kwietnia przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu i Polski Klaster Eksporterów Budownictwa (PKEB).

Seminarium to efekt niedawno nawiązanej współpracy między PAIH a Klastrem. PKEB zwrócił się do Agencji z prośbą o wsparcie w zakresie wypracowania rozwiązań, które umożliwią polskim firmom konkurowanie na globalnym rynku. W odpowiedzi Agencja planuje działania zmierzające do zintegrowania oferty polskich podmiotów na rynki zagraniczne. Dzięki współpracy firm z sektora budowlanego i przy wsparciu instytucji z grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, polska pozycja w ekspansji zagranicznej będzie silniejsza.

Efekty Państwa pracy są trwałe. Urzędnicy i rządy zmieniają się, ale to co tworzy branża budowlana- pozostaje. Budynki i konstrukcje, które wznosicie przez lata są świadectwem polskiej myśli technicznej, polskiego przemysłu - mówił prezes Pisula zwracając się do firm budowlanych uczestniczących w seminarium.

Firmy z Europy Zachodniej, na przykład z Francji czy Hiszpanii, są generalnymi wykonawcami na polskich budowach, ale polskie w tych krajach - już nie - zaznaczył prezes PKEB Jan Mikołuszko. Klaster działa na rzecz zintegrowania środowiska branżowego na rynkach eksportowych oraz internacjonalizacji sektora.

Dziś są tu wszystkie spółki działające w ramach grupy PFR, które mogą świadczyć usługi na rzecz klastra - powiedział Bartłomiej Pawlak, członek Zarządu BGK Nieruchomości. - PFR to wykonawca części Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i przełożenie na administrację rządową. Możemy pomagać definiować i usuwać bariery inwestycyjne, oferować narzędzia wsparcia, ale oczekujemy sprecyzowanych potrzeb i postulatów - podkreślił Pawlak.

Dużo łatwiej rozmawia się z zagranicznymi partnerami jeśli stoi za nami duża grupa producentów o wielkich obrotach - powiedział prezes Pisula. Pozostaje opracowanie rozwiązania, dzięki któremu polskie produkty i usługi będą działały pod wspólnym brandem. Tak, aby każdy wiedział, że sprzęt budowlany pochodzi z Polski, a skoro tak, to jest wysokiej jakości - dodał prezes.

W seminarium wzięli udział przedstawiciele kierownictwa spółek afiliowanych przy PFR:  BGK,TFI BGK, KUKE, PARP oraz Ministerstwa Rozwoju. Ich prezentacje dotyczyły ofert wsparcia poszczególnych instytucji dla firm budowlanych planujących ekspansję zagraniczną.

Projekty, z których mogą skorzystać firmy z branży budowlanej prowadzi również PARP. Są to m.in. działania w ramach branżowych programów promocji „Brand”. Jeden z nich dedykowany jest przedsiębiorstwom działającym w obszarze budowy i wykańczania budowli. Wyjątkowe możliwości oferuje również Światowa Wystawa Expo w Astanie. Nie są to typowe targi wystawiennicze, ale niepowtarzalna okazja promocji sektora budowlanego w polskim pawilonie – mówił Michał Polański, dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej w PARP.

W ramach integracji firm z sektora budowlanego planowane są kolejne wspólne inicjatywy takie jak misje gospodarcze i fora. Polski Klaster Eksporterów Budownictwa zgłosił się do nas jako pierwszy, ale jesteśmy otwarci na współpracę także z innymi organizacjami branżowymi – podkreślił prezes PAIH Tomasz Pisula.

Żródło: PAIH