Aktualności Aktualności

KUKE ubezpiecza transakcje z Iranem

04-03-2016

Z inicjatywy KUKE 1 marca br. Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych otworzył polskim przedsiębiorcom możliwość ubezpieczania kredytów eksportowych dla tego kraju. Oznacza to istotne rozszerzenie wsparcia Skarbu Państwa dla rodzimego eksportu i inwestycji na tym rynku.

Po zniesieniu nałożonych na Iran sankcji związanych z programem jądrowym, zauważalnie wzrosło zainteresowanie środowisk biznesowych tym rynkiem. Również polscy przedsiębiorcy chcą skorzystać z możliwości, które stworzyło jego otwarcie. Gospodarka Iranu pomimo sankcji zawsze była uważana za jedną z najbardziej dynamicznych na Bliskim Wschodzie. 80 milionów konsumentów kreuje ogromny potencjał gospodarczy. Polskie firmy liczą na kontrakty w takich sektorach jak wydobywczy, górniczy, transportu i ochrony środowiska. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich firm produkujących dobra kapitałowe, KUKE w ostatnich kilku dniach dynamicznie wyszła z inicjatywą uruchomienia możliwości ubezpieczania kontraktów finansowanych kredytem średnio i długoterminowym na dostawy m.in. maszyn i urządzeń, środków transportu, itp. oraz usług realizowanych przez polskie firmy w Iranie.

Należności eksportowe przysługujące polskim dostawcom produktów szybkozbywalnych od kontrahentów z Iranu z odroczonym terminem płatności krótszym niż 2 lata KUKE ubezpiecza nieprzerwanie od wielu lat. Szczególną popularnością, co ciekawe, cieszą się na tym rynku polskie słodycze i ciastka.

Chęć polsko-irańskiej współpracy gospodarczej dodatkowo wzmacniają oczekiwane pozytywne prognozy makroekonomiczne formułowane przez ekonomistów Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a zaprezentowane w ostatniej odsłonie World Economic Outlook. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że osiągnięcie nuklearnego kompromisu i widmo zniesienia sankcji znacznie poprawiło prognozy formułowane przez analityków. Aktualnie, po formalnym zniesieniu sankcji, możemy spodziewać się jeszcze lepszych prognoz zwłaszcza dla 2017 i 2018 roku.

Pogłębienie współpracy polsko-irańskiej to dla naszego kraju istotny czynnik sprzyjający wzrostowi wartości polskiego eksportu, który w sposób wymierny wpływa na finanse Państwa i jego rozwój.

Ubezpieczenia średnio i długoterminowych kredytów eksportowych i inwestycji w Iranie w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa są już dostępne, trwa nabór wniosków o ubezpieczenie. W odniesieniu do tych instrumentów wsparcia nie ma limitu na kraj ani na pojedynczą transakcję. Do KUKE zgłaszają się już także podmioty irańskie zainteresowane współpracą z polskimi dostawcami oraz banki gotowe do udzielenia finansowania dla takich relacji.

W ramach rozpoznania możliwości ekspansji polskiego biznesu na ten rynek Marek Czerski – Prezes KUKE weźmie udział w planowanej w dniach 6-9 marca br. misji gospodarczej do Iranu.