Aktualności Aktualności

KUKE ubezpiecza pierwszy afrykański kontrakt Vistal Gdynia S.A. o wartości 50,9 mln zł

22-09-2016

Wspierając aktywnie ekspansję zagraniczną polskich firm KUKE ubezpieczyła kontrakt firmy Vistal Gdynia S.A. na dostawy dźwigów portowych do Algierii. Ochrona ubezpieczeniowa została udzielona w ramach ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Ochrona ubezpieczeniowa KUKE obejmie kontrakt podwykonawczy, który Vistal Gdynia S.A. zrealizuje dla hiszpańskiego kontrahenta. Umowa dotyczy produkcji i dostawy dwóch dźwigów portowych typu Grab Unloader, wraz z montażem i przeprowadzeniem testów operacyjnych, jako część projektu rozbudowy infrastruktury portowej w mieście Djen Djen w Algierii.

Tym razem KUKE ubezpieczyła, w schemacie kredytu dostawcy, nie tylko spłatę 2-letnich należności polskiego eksportera wynikających z realizacji kontraktu, ale również ryzyko procesu produkcyjnego. Ubezpieczenie to jest szczególnie przydatne firmom, które realizują kontrakty dotyczące zindywidualizowanych towarów, które nie zawsze można odsprzedać w razie jednostronnego zerwania kontraktu eksportowego, bądź urzeczywistnienia się zdarzeń z zakresu ryzyka politycznego uniemożliwiających wysyłkę wytworzonych dóbr.

Vistal Gdynia S.A. jest wiodącym producentem wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizującym kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, w tym na bardzo wymagających rynkach skandynawskich czy na rynku niemieckim.

„Grupa Vistal posiada zarówno doświadczenie, jak i odpowiednie przygotowanie technologiczne, aby zrealizować kontrakt o tak szerokim zakresie. Dla nas ważne jest, że mogliśmy wesprzeć naszego Klienta w realizacji jego pierwszego kontraktu na nowym, perspektywicznym rynku afrykańskim” – mówi Marek Czerski, Prezes Zarządu KUKE.