Aktualności Aktualności

KUKE ubezpiecza kontrakt eksportowy firmy Unibep na Białorusi

28-02-2017

Spółka Unibep wybuduje w Mińsku na Białorusi centrum tenisowe wraz z dodatkową infrastrukturą. Inwestycja realizowana będzie w ramach kontraktu eksportowego na kwotę 34,3 mln EUR, zawartego z przedsiębiorstwem komunalnym Akwa-Minsk. Kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację kontraktu zabezpieczony jest polisą KUKE.

Środki na realizację kontraktu eksportowego zapewnia w pełnej wysokości Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu pokryte zostanie 85% wartości kontraktu w formule kredytu dla banku lokalnego z pięcioletnim okresem spłaty. Kredyt zabezpieczony jest polisą KUKE. Pozostałe 15% kwoty kontraktu eksportowego finansowane będzie również przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poza programem rządowym, przy wykorzystaniu akredytywy dokumentowej.

Spółka Unibep SA wchodzi w skład grupy kapitałowej UNIBEP o ugruntowanej pozycji, również jako polski eksporter usług budowalnych. Realizuje inwestycje z obszaru budownictwa mieszkaniowego, buduje obiekty usługowe i usługowo-handlowe, jak również obiekty służące celom kulturalnym i sportowym. Spółka realizuje też inwestycje z dziedziny budownictwa drogowego.