Aktualności

KUKE ubezpiecza afrykański kontrakt firmy Wielton

20-02-2020

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał umowę wykupu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawartego pomiędzy polskim producentem naczep, Wielton S.A., a firmą Binke z Mali w Afryce. Wierzytelności ubezpieczyła KUKE.

Wartość kontraktu wynosi 890 000 euro, natomiast kwota finansowania to 718 000 euro. Dzięki wykupowi wierzytelności, importer uzyskuje łatwy dostęp do atrakcyjnego finansowania w postaci długoterminowego zobowiązania handlowego, które w porównaniu z kredytem jest rozwiązaniem prostszym i bardziej korzystnym. Ograniczenie ryzyka braku zapłaty przez afrykańskiego kontrahenta było możliwe dzięki ubezpieczeniu transakcji przez KUKE.

„Aktywnie wspieramy polskich przedsiębiorców na całym świecie, zwłaszcza na rynkach tzw. podwyższonego ryzyka, na których możliwość uzyskania ochrony ubezpieczeniowej KUKE wraz z towarzyszącym finansowaniem jest często niezbędnym warunkiem dojścia transakcji do skutku. W ostatnich latach obserwujemy wzmożone zainteresowanie polskich eksporterów rynkiem afrykańskim, w tym Afryki Subsaharyjskiej. Do finalizacji transakcji często jednak nie dochodzi z powodu m.in. odmiennych przepisów prawnych, barier językowych oraz kulturowych, czy trudności z uzyskaniem finansowania. Ten ostatni czynnik bywa w wielu przypadkach decydujący. Rośnie liczba transakcji eksportowych sfinalizowanych już z sukcesem dzięki wsparciu KUKE i aktywności BGK, a w kolejnych pozytywne decyzje ubezpieczeniowe pomagają polskim eksporterom w uzyskaniu korzystnego finansowania i w prowadzeniu skutecznych negocjacji z odbiorcami”, powiedział Adam Grzybowski z Departamentu Ubezpieczeń i Współpracy Międzynarodowej KUKE.

Wielton to największy polski producent przyczep, naczep oraz zabudów na samochody ciężarowe oraz trzeci największy producent w Europie i ósmy na świecie. W 2017 r. Grupa Wielton uruchomiła spółkę Wielton Africa z siedzibą w Abidżanie, głównym ośrodku gospodarczym Wybrzeża Kości Słoniowej. Wielton wiąże duże nadzieje z rynkiem afrykańskim. Inwestuje w rozwój nowych produktów dla Afryki, buduje obecność w wielu centrach na tym kontynencie oraz usprawnia łańcuchy dostaw. Potencjał rynku krajów afrykańskich wynika m.in. ze wzrostu demograficznego i bogacącego się społeczeństwa. To szanse, które powinni wykorzystać także pozostali polscy eksporterzy.