Aktualności Aktualności

KUKE strategicznym elementem „Planu Morawieckiego”

12-05-2016

Wzrost ilościowy i jakościowy, zwiększenie podejmowanego ryzyka ubezpieczeniowego oraz usprawnienie procesu obsługi klienta to najważniejsze zmiany, jakie przedstawił Prezes KUKE w czasie trwającego właśnie Wiosennego Spotkania Unii Berneńskiej oraz Klubu Praskiego. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Radosław Domagalski-Łabędzki zapowiedział z kolei powołanie Agencji Promocji Eksportu i Rozwoju Międzynarodowego, podkreślił też strategiczną rolę KUKE we wspieraniu polskich przedsiębiorców w ekspansji na zagraniczne rynki. 

"Do niedawna brakowało nam spójnej strategii wspierania eksportu. Funkcjonuje wprawdzie wiele instytucji i instrumentów promocji eksportu, wspierania inwestycji zagranicznych, czy wsparcia dla przedsiębiorców – nie są one jednak zintegrowane. Powołanie rządowej agencji wspierającej eksport i rozwój międzynarodowy polskich firm pozwoli na integrację tych instrumentów i osiągnięcie efektu synergii" – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Minister wskazał, iż zgodnie z tzw. Planem Morawieckiego polski eksport stanowił będzie jeden z pięciu podstawowych filarów rozwoju gospodarki Polski, a jego promocja stanowić będzie priorytet polskiego rządu. Minister zapowiedział integrację wielu istniejących instrumentów i instytucji wspierających eksport i ekspansję zagraniczną. W tym celu zostanie powołana Agencja Promocji Eksportu i Rozwoju Międzynarodowego, w ramach, której zorganizowane będą wszystkie narzędzia promocji polskiej gospodarki zagranicą. KUKE będzie stanowić ważny element dla powodzenia całego planu rozwoju eksportu. Szczególnie dotyczyć to będzie możliwości wspierania przez KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsiębiorstw.

"KUKE będzie pełnić istotną rolę w realizacji Planu Morawieckiego, będziemy wspierać polskie firmy – nie tylko te największe, ale też małe i średnie przedsiębiorstwa – które mają szansę zaistnienia na zagranicznych rynkach" – powiedział Marek Czerski, Prezes Zarządu KUKE. "Tylko w 2015 roku ubezpieczyliśmy transakcje o wartości ponad 30 mld złotych. W kolejnych latach będziemy dynamicznie zwiększać ilość i wartość transakcji, aż z państwowego urzędu staniemy się rynkowym liderem" – dodał Prezes.

Prezes KUKE podkreślił, że dynamicznie rozwijająca się polska gospodarka przechodzi transformację z gospodarki zorientowanej na import w kierunku gospodarki zorientowanej na eksport. To, zdaniem gospodarza i organizatora konferencji, krok symboliczny, świadczący o ekonomicznej sile Polski. Prezes Czerski zadeklarował, iż w najbliższych miesiącach przeprowadzone zostaną działania wzmacniające potencjał KUKE (m.in. zwiększenie możliwości objęcia ubezpieczeniem transakcji poprzez dokapitalizowanie spółki) jako kluczowy podmiot wspierający polskich przedsiębiorców w ich międzynarodowym rozwoju.

Unia Berneńska powstała w 1934 roku z inicjatywy państwowych i prywatnych ubezpieczycieli kredytu z Francji, Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii aby aktywnie ułatwiać handel międzynarodowy poprzez wspieranie zdrowych zasad w ubezpieczaniu kredytów eksportowych oraz inwestycji zagranicznych. W 1993 roku Unia Berneńska powołała do życia Klub Praski. KUKE obok partnerów z Czech, Węgier i Słowacji, była inicjatorem jego powstania. Celem działania Klubu było wsparcie dla nowopowstałych i rozwijających się agencji kredytów eksportowych oraz ubezpieczycieli inwestycji zagranicznych. Połączenie Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego w praktyce oznacza stworzenie prawdziwie globalnej organizacji. Zwiększy to możliwości współpracy oraz dostęp do doświadczeń i rozwiązań stosowanych przez inne agencje na całym świecie. Dla KUKE, polskiego ubezpieczyciela kredytów eksportowych i inwestycji zagranicznych  oznacza to znaczne zbliżenie do rynków perspektywicznych z punktu widzenia polskich eksporterów. 

"KUKE jest niezwykle aktywnym członkiem Unii Berneńskiej i Klubu Praskiego, co więcej w tym roku świętuje dwudziestopięciolecie swojego istnienia. Gratulujemy KUKE wyjątkowej organizacji naszego spotkania i gratulujemy jubileuszu" – powiedział Kai Preugschat, Sekretarz Generalny Unii Berneńskiej.