Aktualności Aktualności

KUKE podpisała umowę o współpracy z KazExportGarant z Kazachstanu

23-08-2016

W dniu 23 sierpnia 2016 r. w Warszawie podczas Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego KUKE podpisała umowę o współpracy w zakresie reasekuracji z kazachską agencją ubezpieczeń kredytów eksportowych.

Podpisane porozumienie stanowi ramową umowę reasekuracji, na podstawie której  KUKE będzie mogła cedować do KazExportGarant ryzyko związane z ubezpieczanymi transakcjami eksportowymi oraz przyjmować od kazachskiej agencji ryzyko związane z transakcjami eksportowymi ubezpieczonymi przez tę agencję. Umowa będzie działała na zasadach fakultatywnych tj. każde ryzyko będzie podlegało indywidualnej akceptacji reasekuratora. Współpraca w ramach porozumienia pozwoli na bardziej efektywne wspieranie transakcji handlowych pomiędzy Polską a Kazachstanem.

KazExportGarant, podobnie jak KUKE w Polsce, pełni rolę narodowego ubezpieczyciela kredytu wspierającego działalność eksportową kazachskich przedsiębiorstw. Istnieje od 2004 roku jako rządowa agencja.

Umowa podpisana pomiędzy KUKE a KazExportGarant jest jednym z szeregu porozumień zawartych podczas Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego, które towarzyszyło wizycie prezydenta Nursułtana Nazarbajewa w Polsce. Kazachstan znajduje się na liście pięciu perspektywicznych rynków dla polskich eksporterów wytypowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wizyta prezydenta Nazarbajewa ma dać zielone światło dla przedsiębiorców z obu krajów do zwiększenia wymiany handlowej, inwestycji oraz zacieśnienia relacji biznesowych.

Fotografie: PAIiIZ

Zobacz też: Blisko 7 mld zł w nowych projektach – to efekt udziału polskich firm w zagranicznych misjach gospodarczych