Aktualności Aktualności

KUKE partnerem Europejskiego Kongresu Finansowego

16-06-2016

KUKE jest jednym z partnerów VI edycji Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbędzie się w dniach 13-15.067.2016 r. w Sopocie.

KUKE była jednym z partnerów VI edycji Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbył się w dniach 13-15.067.2016 r. w Sopocie.
W dniu otwarcia Kongresu Marek Czerski, Prezes Zarządu KUKE, wziął udział w debacie pt. „Instytucje rozwojowe i ich wpływ na rozwój gospodarczy”. W debacie prowadzonej przez Zbigniewa Jagiełłę - Prezesa Zarządu PKO BP, wystąpili również Paweł Borys - Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Mirosław Panek - Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Dariusz Kacprzyk -Ekspert EKF i były Prezes Zarządu BGK oraz przedstawiciele zagranicznych instytucji finansowych. Dyskusja koncentrowała się na roli i strategii działania Polskiego Funduszu Rozwoju, a także na zagadnieniach finansowania i promocji eksportu oraz inwestycji. Została ona podsumowana rekomendacją dalszych działań w tym zakresie.

Trzeciego dnia Kongresu KUKE, wraz z Bankiem Pekao SA, była gospodarzem panelu dyskusyjnego „Instytucje finansowe partnerem międzynarodowej ekspansji firmy – ograniczenie ryzyka ekspansji”. Zaproszenie do dyskusji przyjęli przedstawicieli doświadczonych firm eksportowych z różnych branż: Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Nadzorczej Unibep SA, Piotr Skóra – Skarbnik Grupy Azoty SA, Robert Świechowicz – Wiceprezes Zarządu Pesy Bydgoszcz SA oraz Ewa Kruchelska – Prezes Zarządu stoczni CRIST SA. Sektor banko wy reprezentował Michał Mrożek – Prezes Zarządu HSBC Bank Polska SA i Beata Frankiewicz z Banku Pekao SA. Wspólnie poruszaliśmy następujące zagadnienia:

  • Czy dobór instytucji finansowej może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia planów ekspansji? Jaką wartość dodaje partner finansowy?
  • Jakie są największe wyzwania, które napotykają firmy w procesie umiędzynarodowienia swej działalności? Czy w tym procesie podejmują współpracę np. w ramach stowarzyszeń branżowych?
  • Które obszary ryzyka są najważniejsze z punktu widzenia firm rozszerzających działalność na zagranicznych rynkach?
  • Jaki wpływ na ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw ma ryzyko polityczne? Czy i w  jakim stopniu ryzyko polityczne występuje także w krajach UE?
  • Jakie są potrzeby i oczekiwania polskich przedsiębiorstw co do instrumentów finansowych ograniczających ryzyko w ekspansji zagranicznej? Czy aktualna oferta ubezpieczycieli, faktorów i banków wychodzi naprzeciw tym potrzebom?
  • Jak firmy oceniają zdolność wykorzystania przez lokalne banki faktu funkcjonowania w ramach międzynarodowych grup finansowych? Czy dostrzegają wsparcie tych grup na określonych rynkach? W jakiej formie się ono przejawia? Które obszary są najbardziej pożądane? W jakim zakresie pomoc jest najbardziej skuteczna?

Relacja z debaty przygotowana przez Dziennik Gazetę Prawną.

Zainicjowany w 2011 roku Europejski Kongres Finansowy jest debatą o bezpieczeństwie i stabilności Unii Europejskiej, debatą o dobrych rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i Unii Europejskiej. Celem Kongresu jest również prezentacja polskiego punktu widzenia w międzynarodowych debatach na temat rozwoju i bezpieczeństwa. Corocznie w Kongresie uczestniczy ponad 1000 przedstawicieli europejskich i krajowych instytucji administracyjnych, przedstawicieli świata biznesu, polityki i nauki, regulatorów i nadzorców oraz mediów. W ciągu dotychczasowych pięciu edycji Kongresu ponad 6000 uczestników wzięło udział w ponad 180 debatach EKF. Współorganizatorami i Partnerami Kongresu są liderzy polskiej gospodarki, instytucje samorządu gospodarczego oraz organizacje pozarządowe.