Aktualności Aktualności

KUKE na Europejskim Kongresie Gospodarczym

18-05-2016

KUKE będzie partnerem sesji tematycznej „Biznes za granicą – wsparcie państwa” w ramach ósmej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 18-20 maja 2016 r. w Katowicach.

Podczas sesji omówione zostaną następujące tematy:

  • Skala i zakres pomocy państwa i jego agend dla polskich eksporterów i inwestorów. Dobre doświadczenia i słabości.
  • Narzędzia i metody: wsparcie bezpośrednie, dyplomacja gospodarcza, zarządzanie ryzykiem i finansowanie.
  • Teraz skuteczniej? Integracja wsparcia państwa dla eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm.
  • Agencja eksportu? Zasady działania, kompetencje, skuteczność.
  • Wsparcie małych i średnich firm. Wspólne działania na obcych rynkach.

Udział w dyskusji, oprócz Marka Czerskiego - prezesa KUKE, zapowiedzieli Radosław Domagalski-Łabędzki − Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Katarzyna Kacperczyk – Podsekretarz Stanu ds. Dyplomacji Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, managerowie czołowych polskich firm eksportowych takich jak Kopex SA, Rafako SA oraz Conbelts SA, a także przedstawiciele sektora bankowego.

Relacja z dyskusji opublikowna 23.05.2016 r. w Pulsie Biznesu

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.