Aktualności Aktualności

KUKE łagodzi politykę wobec Ukrainy

01-08-2016

Niezmienne zainteresowanie polskich firm eksportem na Ukrainę oraz pozytywne doświadczenia płatnicze to podstawowe powody zmiany polityki oceny ryzyka tego kraju.

 

„Nasze rodzime firmy, pomimo niestabilnej sytuacji politycznej i gospodarczej na Ukrainie, mają prawo spoglądać z zainteresowaniem w tym kierunku. Mają również prawo oczekiwać, że KUKE podąży za tym zainteresowaniem. I tak się dzieje." – mówi Marek Czerski, prezes KUKE, zaraz po zatwierdzeniu przez Komitet Polityki Ubezpieczeń Eksportowych wniosku narodowego ubezpieczyciela o liberalizację kryteriów oceny ryzyka transakcji z kontrahentami z Ukrainy.

Pozytywne wnioski jakie przyniosły analizy moralności płatniczej ukraińskich partnerów handlowych, spadek nowych zgłoszeń o podjęcie działań windykacyjnych czy wypłatę odszkodowań pozwoliły KUKE na skuteczne przekonanie organu nadzorczego do takiej decyzji. Oznacza ona zatem, że polskie przedsiębiorstwa dużo łatwiej ubezpieczą swoje transakcje z kontrahentami z Ukrainy, gdyż standardy oceny będą analogiczne do tych stosowanych w przypadku z kontrahentów z innych krajów Europy Wschodniej.

KUKE od lat jest aktywna w ubezpieczaniu transakcji, zwłaszcza z kontrahentami z rynków wschodnich. Od chwili powstania do dnia dzisiejszego ubezpieczyła należności z całego świata na łączną kwotę blisko 300 mld zł w tym blisko 9 mld zł z Ukrainy.