Aktualności

KUKE i ICIEC podpisały porozumienie o współpracy

08-02-2021

KUKE i Islamska Korporacja Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (ICIEC) podpisały porozumienie o współpracy.

Porozumienie jest oznaką rosnącego zainteresowania polskich eksporterów i inwestorów prowadzeniem działalności w krajach należących do Organizacji Współpracy Islamskiej (OWI). Ze względu na konsekwencje pandemii COVID-19 rośnie zapotrzebowanie na ochronę na rynkach, gdzie ryzyko kredytowe i ryzyko polityczne stanowią większe wyzwanie. Dzięki porozumieniu KUKE i ICIEC będą współpracować, aby zapewnić rozwiązania w zakresie ograniczania ryzyka dla eksporterów i inwestorów.

Celem obu ubezpieczycieli jest dalsze wzmacnianie partnerstwa i poszerzanie możliwości wspierania handlu i inwestycji między Polską a 47 państwami członkowskimi ICIEC. Ponadto porozumienie zachęca do szukania kolejnych pól współpracy, w tym udzielania pomocy technicznej i zwiększania potencjału finansowego.

Podpisanie porozumienia ma na celu ożywienie handlu i inwestycji polskich firm w krajach OWI oraz pogłębienie partnerstwa ICIEC z KUKE, mówi dyrektor generalny ICIEC Oussama Kaissi. Mamy nadzieję, że partnerstwo to będzie przykładem dla większej liczby krajów zachodnich, demonstrując dynamiczny i rosnący potencjał rynkowy, jaki istnieje w krajach OWI, oraz biorąc pod uwagę potencjał tego regionu w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

ICIEC to doświadczony partner, z którym współpraca pomoże KUKE umacniać obecność polskich eksporterów i inwestorów z wielu branż na bardzo perspektywicznych rynkach, wskazuje prezes zarządu KUKE Janusz Władyczak. Choć niepewność związana z pandemią wstrzymała część projektów, to wspólnie patrzymy już w przyszłość, gdy świat przezwycięży jej skutki. Polskie firmy z atrakcyjną jakościowo i cenowo ofertą coraz odważniej poszukują rynków z potencjałem wzrostu poza Europą. Ze wsparciem ICIEC oraz KUKE mają szanse na dynamiczny rozwój w 47 krajach na czterech kontynentach, zarówno pod względem handlowym jak i inwestycyjnym.


Islamska Korporacja Ubezpieczeń Inwestycji i Kredytów Eksportowych (ICIEC) jest członkiem Grupy Islamskiego Banku Rozwoju (IsDB). ICIEC została założona w 1994 roku w celu wzmocnienia stosunków gospodarczych między państwami członkowskimi OWI. Misją ICIEC jest bycie uznanym za preferowaną instytucję, która umożliwia handel i inwestycje na rzecz zrównoważonego rozwoju w państwach członkowskich. Jej celem jest ułatwianie handlu i inwestycji między państwami członkowskimi a światem poprzez dostarczanie rozwiązań finansowych oraz narzędzi ograniczania ryzyka zgodnych z szariatem.