Aktualności

KUKE GAP EX dostępne o pół roku dłużej

13-10-2020

Polscy eksporterzy mogą korzystać z ubezpieczenia należności handlowych KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ przy sprzedaży na rynki Unii Europejskiej i wybranych krajów OECD o pół roku dłużej niż dotąd było to możliwe, czyli do końca czerwca 2021 r. Stało się tak dzięki dzisiejszej decyzji Komisji Europejskiej, która przedłużyła o sześć miesięcy okres obowiązywania tymczasowych ram prawnych dotyczących pomocy publicznej.

Decyzja Komisji Europejskiej daje szanse polskim przedsiębiorcom na dłuższe korzystanie z bardzo atrakcyjnego rozwiązania zabezpieczającego transakcje eksportowe na najważniejsze dla nas rynki. Po wiosennym lockdownie wydawało się, że mocno poobijane gospodarki dość szybko wrócą na ścieżkę wzrostu. Niestety druga fala pandemii przyszła wcześnie i z dużą siłą i stąd reakcja Komisji, która słusznie przedłużyła działanie instrumentów pomocowych dla biznesu. Decyzja jest potwierdzeniem obaw, że komercyjne instytucje finansowe mogą z powodu ponownie rosnącej niepewności ograniczać jeszcze bardziej swój apetyt na ryzyko i zmniejszać dostępne dla przedsiębiorstw limity. Dlatego ważne jest podtrzymanie finansowania poprzez rozwiązania gwarantowane przez poszczególne państwa – powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak.

KUKE GAP EX i KUKE GAP EX+ to stworzone na czas kryzysu instrumenty z gwarancją Skarbu Państwa, które KUKE udostępniła polskim eksporterom w maju br. Pozwalają one ubezpieczyć sprzedaż do krajów Unii Europejskiej oraz dziewięciu państw należących do OECD: Australii, Islandii, Japonii, Kanady, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

KUKE GAP EX jest produktem przeznaczonym dla firm, które mając umowę ubezpieczenia należności, chcą zwiększyć sprzedaż eksportową. Z kolei z KUKE GAP EX+ mogą skorzystać te przedsiębiorstwa, którym ubezpieczyciel odmówił przyznania limitu bądź zamknął go dla zagranicznych odbiorców. Gwarantuje ono najszerszy na rynku zakres ochrony, pokrywając m.in. ryzyko handlowe, polityczne, siły wyższej, w tym pandemii, oraz braku płatności przez kontrahenta publicznego.

Z obu rozwiązań skorzystało w KUKE przez ostatnie miesiące kilkaset firm z różnych branż, ubezpieczając swoją sprzedaż przede wszystkim do Niemiec, Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii oraz krajów Europy Środkowej. Sektorowo największy udział mają: branża drzewna, tworzywa sztuczne, żywność, meble, chemia, elektronika i transport.

Zawarcie umowy ubezpieczenia i zarządzanie nią odbywa się w formie elektronicznej, a ocena ryzyka kontrahenta jest bezpłatna.