Aktualności Aktualności

Konferencja Eximgarant

13-10-2016

Jubileusz 15-lecia działalności białoruskiego ubezpieczyciela, firmy Eximgarant, stał się okazją do rozmów na temat międzynarodowej współpracy agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych oraz ich roli w gospodarce. Uczestnikiem panelu dyskusyjnego podczas konferencji w Mińsku był Piotr Stolarczyk, Wiceprezes Zarządu KUKE.

W konferencji, która odbyła się 7 października wzięli udział przedstawiciele białoruskiego biznesu, banku centralnego, resortu finansów, a także zagranicznych agencji kredytów eksportowych wspierających wymianę handlową z Białorusią. Goście z Austrii, Czech, Finlandii, Niemiec i Polski dzielili się doświadczeniami na temat modeli wspierania eksportu funkcjonujących w ich krajach. Dyskutowano o sytuacji gospodarczej na Białorusi, rozwoju rynku finansowego w tym kraju, a także o różnych schematach finansowania eksportu oraz inwestycji skierowanych na rynek naszego wschodniego sąsiada.

KUKE posiada wieloletnie doświadczenie w ubezpieczaniu transakcji eksportowych na rynek białoruski. W 2015 roku KUKE objęła ochroną sprzedaż polskich firm o wartości ponad 500 mln zł – zarówno w zakresie towarów szybkorotujących, jaki i dóbr inwestycyjnych (budowa obiektów „pod klucz”, dostaw maszyn, linii technologicznych i środków transportu). W tym roku KUKE wsparła m.in. dostawy bydgoskiej PESY dla białoruskich kolei w kwocie ponad 90 mln zł.   

Konferencja była częścią obchodów 15-lecia działalności firmy Eximgarant – białoruskiego ubezpieczyciela kredytów eksportowych. KUKE od wielu lat rozwija współpracę ze swoim białoruskim odpowiednikiem. W 2014 roku obie firmy podpisały porozumienie o wzajemnej reasekuracji projektów, w których stronami są przedsiębiorstwa z Polski i Białorusi.