Aktualności Aktualności

Jak zdynamizować polsko-turecką wymianę handlową?

19-03-2018

KUKE będzie uczestnikiem konferencji „Przyspieszenie współpracy gospodarczej między Polską a Turcją. Zwiększenie dwustronnych obrotów z obecnych 6 mld do możliwego poziomu 10 mld euro rocznie”, która odbędzie się 22 marca 2018 r w Nadarzynie. Organizatorem wydarzenia jest Polsko-Turecka Izba Gospodarcza.

Będziemy uczestniczyć w panelu dyskusyjnym pt.: „Dostępne instrumenty wsparcia i praktyczne rozwiązania ułatwiające zwiększenie polsko-tureckiej współpracy gospodarczej”. Będzie to okazja aby zaprezentować polskim i tureckim podmiotom instrumenty finansowe wspierające wymianę handlową oraz przepływ inwestycji między Polską a Turcją, jakimi dysponuje KUKE oraz Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju. Współuczestnikami konferencji będą: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Turcja jest interesującym i ważnym dla Polski partnerem gospodarczym. Historycznie, obydwa kraje, cieszą się, unikalną w świecie, ponad 600 letnią tradycję nieprzerwanej współpracy. Tworzy to bardzo stabilny fundament do współczesnego zdynamizowania współpracy gospodarczej między Polską i Turcją. 

W październiku 2017 r. podczas oficjalnej wizyty prezydenta Turcji w Polsce, odbyło się polsko-tureckie forum biznesowe z udziałem prezydentów obydwu krajów. W swoich wystąpieniach prezydenci ocenili, że aktualny poziom współpracy gospodarczej (ok.6 mld Euro w 2017 roku) nie odpowiada potencjałowi gospodarek obydwu krajów, odnotowujących najwyższe wskaźniki wzrostu w Europie. Wskazali, że wzajemne obroty mogą osiągnąć poziom 10 miliardów Euro rocznie. Aktualnie polski eksport do Turcji to ok. 1,5 % całego eksportu. Polska jest notowana na 16/17 miejscu tureckich jej partnerów handlowych. We wzajemnych obrotach dominuje handel, w którym Polska zachowuje dodatni, ale zmniejszający się, bilans. Wzajemne inwestycje mają charakter marginalny. Potencjał współpracy, po obydwu stronach, jest znacznie większy, zwłaszcza że obydwie gospodarki  odnotowują najwyższe w Europie wskaźniki tempa wzrostu dochodu narodowego.  

Więcej informacji na stronie Posko-Tureckiej Izby Gospodarczej

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji można nadsyłać na adres: . Udział jest bezpłatny – decyduje kolejność zgłoszeń.